Hållbarhet och Forskning

Globala hållbarhetsmålen

Korpen Göteborg jobbar ständigt med en ambition att utvecklas och främja folkhälsan och därför jobbar Korpen Göteborg med evidens baserat material och hand i hand med forskningen.

KORPEN GÖTEBORG = HÅLLBARHET

Vi verkar för livslång friskvård och undviker för tidig sjukvård och avslut.

 

Vårt samarbete med Göteborgs Universitet är ett exempel på detta, Vi har två program som vi upplåter vår verksamhet till, Kandidater och stunder gör sina projekt hos oss.

 - Mastersprogrammet för folkhälsovetenskap

 - Hälsopromotionsprogrammet

 

Alla behövs för att Globala målen ska bli verklighet. Få tips på hur just du kan bidra och bli en del av förändringen, Bli målmedveten!

Klicka på länken och bidrag ni också!

https://www.globalamalen.se/