Om oss

Vår verksamhetsidé i Korpen Göteborgs Motionsidrottsförening är att skapa hållbara mötesplatser/arenor för civilsamhället. Vi gör det enkelt för människor att motionera, sporta och ha kul tillsammans.

 Vår värdegrund:

- Gemenskap, Glädje, Alla är lika mycket värda, Alla är välkomna!

Korpen Göteborg jobbar aktivt med att motverka ofrivillig ensamhet, isolering och psykisk ohälsa, och vi motverkar till intag av alkohol, narkotika, doping och tobak.

Gemenskap och motion är den bästa medicinen för att öka välmående. Tillsammans skapar vi livskvalitet, förlänger livet och fostrar våra aktiva till goda samhällsmedborgare.


E-post:                info@korpengoteborg.se

Hemsida:            korpen.se/korpengoteborg

Bankgiro:           5321-7584

Swish:                 1232247229

Org.nummer:    857200-9317


Styrelse

Ordförande - Bengt Fonell, 0723-241672, fonell@hotmail.se 

Kassör - Jan Engstrand, 0722-412789, jan@korpengoteborg.se 

Sekreterare (adjungerad)- Sonny Carlsson, 0761-158131, sonny@korpengoteborg.se 

Ledamot - Nils Bergman, 0703-527292, nils.bergman1948@gmail.com 

Ledamot - André Bissmark, andre@bissmarksportsagency.com 

Verksamhetschef

Sonny Carlsson                                                                                                                  Mobil: 0761-158131                                                                                                                   E-post: sonny@korpengoteborg.se