Villkor

Medlemskap

För att delta i Korpen Göteborgs verksamheter behövs ett personligt och giltigt medlemskap i Korpen Göteborg. 100:-/ år -gäller för alla - Medlemskapet löper i 12 månader och från den dagen medlemsregistreringen genomförs. Medlemskap tecknar du här.

Anmälan

Din anmälan är bindande. Detta innebär att du är anmäld och är skyldig att betala även om du inte deltar i den aktivitet som du har anmält dig till eller inte genomför hela aktiviteten.

Ångerrätt 

Ångerrätt gäller i 14 dagar från det att du gjort din anmälan.

Personuppgifter

Du ansvarar för att de uppgifter du angivit vid anmälan är korrekta. Vårt medlemssystem uppfyller de krav som finns gällande GDPR. Vill du veta mer kan du läsa vår Integritetsskyddspolicy eller besöka vår sida om hur föreningen behandlar dina personuppgifter enligt GDPR

Betalning

I din anmälan anger du själv hur du vill betala. Du kan välja att betala med kort, Swish eller mot faktura med en fakturaavgift på 19 kr.

Du ansvarar själv för att läsa dina mail och hålla koll på om fakturan hamnar i mappen Skräppost. 30 dagar efter fakturan kommit dig tillhanda ska den vara betald, annars skickas en påminnelse per via e-post med en fakturaavgift av 19 kr.  Om fakturan inte betalas trots två påminnelser går den till inkasso. Om anmälan gäller ett lag kommer laget tas bort från fortsatt spel.

Information

Du förbinder dig att läsa och ta del utav den information som Korpen Göteborg skickar ut till dig gällande den verksamhet som anmälan gäller. Du är också skyldig att se till att dina kontaktuppgifter är korrekta.

Nyhetsbrev och inbjudningar

När du anmäler dig till Korpen Göteborgs verksamhet accepterar du även att du får nyhetsbrev och inbjudningar via epost.

Medlemsförsäkring

För att kunna anmäla sig till våra aktiviteter måste du inneha att giltigt medlemskap i Korpen Göteborg Motionsidrottsförening. Därmed är du också försäkrad till på och från aktiviteten du är anmäld till.


Tillägg för anmälan gällande gruppträning och träningar

Personlig anmälan

Du kan inte överlåta din plats till någon annan. Du kan avboka ett gruppträningspass senast 6 timmar innan det startar. Ingen återbetalning om återbud sker 6 timmar innan eller senare. Uteblir medlem mer än tre gånger utan frånvaroanmälan avregistreras personen från gruppträning och ingen återbetalning för återstående del av terminsavgiften.

Sjukdom

Vid sjukdom kan hela eller delar av avgiften betalas tillbaka. För att få tillbaka pengar vid sjukdom under terminen meddelas Korpen Göteborg och läkarintyg skickas till Korpen Göteborgs kansli. Från det datum läkarintyget kommit Korpen Göteborgs kansli tillhanda återbetalas återstående del av terminsavgiften.

Närvaro

Du har din plats i gruppen hela terminen och väljer själv när du utnyttjar din plats. Du får inte tillbaka pengar om du missar pass.

Byta grupp

I den mån det finns plats och är möjligt kan du byta grupp. Kontakta då kansliet. Skiljer sig priset mellan grupperna betalar du mellanskillnaden.

Ändringar i schemat och inställda pass

Vi reserverar oss för att eventuella ändringar i schemat kan ske under terminens gång. I sådana fall utökas terminen så att antalet träningstillfällen blir lika många som utlovats från början. Om ett pass inte får tillräckligt många anmälningar inom de två första veckorna på terminen kan det ställas in. I sådana fall betalas hela anmälningsavgiften tillbaka till dig.

Prova på

Gruppträning - Du får prova på kostnadsfritt en gång efter överenskommelse med Korpen Göteborg. Viss aktivitet kan annonseras som gratis och då måste föranmälan göras.