Regler

Seriespel i innebandy

Läs även: Korpen Göteborgs tävlingsbestämmelser för bollsport

Seriespelet i innebandy är en utav våra största verksamheter med serier i en mängd olika klasser och spelformer. Reglerna utgår från de regler som förbundsserierna spelar efter men med vissa anpassningar till Korpen.


Reviderade 2022-03-15

1. Övergripande

Seriekategorier

 • Dam: Enbart tillåtet att spela med damspelare i laget.
 • Mix: Blandat dam och herr. Det får vara max tre av respektive kön på planen (exklusive målvakt).
 • Herr: Valfritt antal dam- och herrspelare. Det är godkänt att delta i Herrklass som ett rent dam- eller herrlag.

Antal deltagare i respektive klass
I klassen 6-spelare måste laget ha minst 4 spelare på plats för att starta matchen. I klassen 3-spelare måste laget ha minst 2 spelare. Drar laget på sig utvisningar under matchen och på grund av det inte har tillräckligt med spelare på planen (3 utespelare i 6-spelare och 1 utespelare i 3-spelare) så förlorar laget matchen på walkover. Obegränsat antal avbytare får användas.

Laguppställning
Alla lag måste skicka in sin laguppställning innan match. Detta görs i vårt IT-system KIT. Lagledaren kan välja att kalla spelare till match (alla spelare får då ett mail där de kan svara Ja eller Nej) eller välja vilka spelare som ska spela den specifika matchen. Domaren kontrollerar att båda lagen har bekräftat sin laguppställning innan matchen kan starta. För att kunna ingå i en laguppställning behöver spelaren ha ett aktivt medlemskap samt finnas med i truppen.

Byten
Byteszonen 0,5 m från sarg vid respektive avbytarbänk. Byten ska ske på rätt sida av mittlinjen, den utbytte får t.ex. inte gå av planen på kortsidan medan den inbytte hoppar in på långsidan. Undantaget är givetvis om den utbytte spelaren är skadad och inte kan ta sig till långsidan.

Innan och efter match
Lagen som spelar första matchen för dagen ansvarar för att ställa i ordning målburar, bänkar och sarg. Domare ansvarar för att inspektera att dessa är speldugliga, utan skaderisk samt rapportera eventuella brister. Om utrustningen inte placeras till belåtenhet har domarna rätt att fördröja matchstart tills lagen åtgärdat detta. Lagen som spelar sista matchen i hallen ansvarar för att ställa undan målburar, bänkar och sarg samt plocka upp och slänga skräp och kvarglömde föremål. Om lagen lämnar hallen innan domarna godkänt att allt är till belåtenhet kan en straffavgift tillämpas lagen i efterhand.

Walkover
Walkover utdöms om ett lag inte dyker upp eller ej innehar fullständig laguppställning vid matchstart. Vid utdömd walkover debiteras laget 650 kr i straffavgift i klassen 6-spelare och 200 kr per match i klassen 3-spelare. Motståndarna erhåller 3 poäng samt vinst med 5-0. Det är viktigt att lag som lämnar walkover meddelar motståndare samt domare innan match för att dessa inte ska ta sig till hallen i onödan.

Dra sig ur
Lag som drar sig ur måste betala en straffavgift motsvarande walkover-avgift för en spelomgång. Det innebär alltså 650 kr för 6-spelare och 400 kr för 3-spelare.

2. Utrustning

Lagens och spelarnas utrustning
Spelare ska vara utrustade med inomhusskor av idrottsmodell samt innebandyklubba. Klubbans hook får ej mäta över 3 centimeter.

Tröjor
Samtliga spelare i laget ska ha tröjor med enhetlig färg samt olika tröjnummer (1-99). Har båda lagen samma eller förväxlingsbar färg på tröjorna ska laget som är noterat som bortalag byta tröjor eller ta på sig västar. Dessa skall också vara numrerade och ritade eller tejpade nummer är godkänt. Det skall åtgärdas innan matchstart eller omedelbart vid påtalande från domare.

Lagkapten
Lagkapten ska vara utrustad med kaptensbindel eller tejp på valfri arm med färg i god kontrast till tröjfärg.

Personlig utrustning
Smycken som kan orsaka skada för den egna spelaren eller andra spelare är ej tillåtet, det är inte heller tillåtet att spela med keps. Domaren avgör vilka smycken som innebär skaderisk och dessa ska åtgärdas omedelbart vid påtalande. Medicinsk utrustning och skydd är tillåtet om nödvändigt så länge de inte innebär en tydlig ökad skaderisk för den egna spelaren eller andra spelare. Glasögon är tillåtet.

Målvakt
Målvakt ska vara utrustad med hjälm med gallervisir utan åverkan som kan innebära skaderisk för den egna spelaren eller andra spelare. Skyddsutrustning är tillåten för målvakt men får inte användas i avseende att täcka målet.

Felaktig utrustning
Åtgärdas inte utrustning i enlighet med dessa direktiv efter tillsägelse kommer laget att drabbas av 2 minuters utvisning. Åtgärdats inte utrustningen inom ett byte efter första utvisningen ska Matchstraff 1 utdömas.

3. Undantag

Domare saknas
Om domare inte finns på plats till matchstart ska matchen ändå genomföras. Kan ingen utomstående döma matchen ska en domare från något av lagen utses. Om en domare är mindre än 20 minuter sen till sitt uppdrag har domaren rätt att hoppa in och döma klart matchen samt rätt till halvt arvode. Om domaren är mer än 20 minuter sen har lagen rätt att helt neka domaren arvode.

Spela i flera lag
Det är tillåtet att representera flera lag, dock inte i samma division. Spelaren måste vara registrerad i samtliga lags spelarförteckning. I undantagsfall kan det vara tillåtet att hoppa in för ett lag i samma division om laget saknar spelare, i detta fall måste dock motståndarna gå med på inlåningen (se nästa punkt; inlåning av spelare).

Inlåning av spelare
Vid inlåning av spelare från samma division får ett lag låna in högst det antal spelare som krävs för att bli ett fullt lag; 5 utespelare + målvakt i klassen 6-spelare och 3 utespelare + eventuell målvakt i 3-spelare. Vid inlåning av målvakt är det dock godkänt att vara fler utespelare än fullt lag.  Motståndarlaget måste ha godkänt inlåning innan matchen startar. Om motståndarlaget ej godkänner inlåningen eller om laget inte kan låna in tillräckligt många spelare för att få starta matchen ska walkover utdömas.

4. Tekning

Bestämmelser
Vid tekning på tekningspunkt på mittlinjen väljer alltid bortalaget vilken sida av bollen de önskar placera klubban på först. Hemmalaget får därefter placera sin klubba på motsatt sida. Vid tekning på tekningspunkt i hörnen ska försvarande lag välja sida först.

Tillämpning av tekning på mittpunkten

 • Vid matchstart
 • Vid periodstart
 • För att bekräfta ett godkänt mål

Tillämpning av tekning på närmaste tekningspunkt

 • Vid oavsiktlig eller egenförvållad skada samt om en spelare blöder. Blodet måste i detta fall torkas upp och spelaren får endast delta i spelet när blodflödet är stoppat.
 • När det ej är möjligt att bedöma fördelsriktning
 • Vid ett ej godkänt mål trots att ingen förseelse begåtts
 • När bollen oavsiktligt demoleras eller av annan anledning ej är spelbar
 • När en onaturlig händelse äger rum (t.ex. om alla lampor slocknar)
 • När bollen fastnar på nätet på baksidan av målburen
 • När bollen fastnar eller passerar genom eller under sargen
 • Efter att en avvaktande utvisning verkställs av att icke felande lag på ett korrekt sätt tar kontroll på bollen.
 • När målburen eller sagen faller, flyttas eller går sönder utan att en förseelse begåtts.
 • När en domare blir träffad av bollen och spelet påverkas.
 • När ett straffslag inte resulterar i mål.
 • När en målvakt oavsiktligt tappar sin hjälm och spelet är i närheten.

Felaktig tekning – konsekvens frislag

 • När spelare befinner sig närmare mittpunkten än 3 meter.
 • När spelare kliver över mittlinjen innan signal.
 • När spelare placerar fötterna eller klubban på ett inkorrekt vis i samband med tekning.
 • När en tekare ej har normal spelfattning på klubban.
 • När en tekare tydligt lutar sig mot motståndaren.
 • När en tekare spelar bollen innan signal.
 • När en tekare spelar på motståndaren eller motståndarens klubba innan bollen.

5. Inslag & Frislag

Bestämmelser inslag
När bollen lämnar planen ska inslag dömas till icke felande lag. 

Vid inslag ska bollen placeras 1,5 meter (6-spelare) eller 0,5 meter (3-spelare) in i banan längs med långsidan eller på krysset i hörnet som är närmast den plats där bollen lämnade planen på kortsidan.

När bollen tar i taket eller föremål ovanför planen ska bollen placeras 1,5 meter (6-spelare) eller 0,5 meter (3-spelare) in i banan på den plats längs med långsidan som är närmast den plats där bollen lämnade planen, eller på krysset om den tar i taket bakom mållinjens betänkta förlängning.

Bestämmelser frislag
När en frislagsbelagd förseelse begås ska frislag dömas till icke felande lag.
Bollen ska placeras på den plats där förseelsen ägde rum. Frislag kan placeras var som helst på planen, dock ej bakom mållinjens betänkta förlängning eller innanför en radie av 3,5 meter (6-spelare) eller 2,5 meter (3-spelare) från mållinjen. Om en frislagsbelagd förseelse begås bakom mållinjens förlängning så ska frislaget placeras på krysset som är närmast den plats för förseelsen ägde rum. Om en frislagsbelagd förseelse begås framför mål, närmare mållinjen än 3,5 meter (6-spelare) eller 2,5 meter (3-spelare) så ska frislaget placeras närmast den plats där förseelsen ägde rum utanför denna radie och försvarsmuren 0,5 meter framför mållinjen.

Fördel
Frislag kan avvaktas med en så kallad ”Fördel” om domarna bedömer att icke felande lag gynnas av att spela ut sekvensen efter förseelsen. Med att spela ut sekvensen menas att genomföra en gynnsam passning till medspelare, behålla kontroll på bollen i en bättre position än vid utdömt frislag, välja att spela bollen mot egen försvarszon, skjuta iväg bollen eller avslut på mål. I dessa fall ska fördelen verkställas och släpps så snart spelaren spelat ut sekvensen.
Om fördel verkställs men spelaren inte har möjlighet att spela ut sekvensen då felande lag tar kontroll över bollen eller aktivt stör spelaren ska frislag dömas där den första frislagsbelagda förseelsen begicks. Om felande lag begår ytterligare frislagsbelagda förseelser under en fördel ska utvisning utdömas för upprepade förseelser. Om icke felande lag skjuter bollen utanför plan under en fördel ska inslag dömas till andra laget.

Gemensamma bestämmelser
Bollen ska slås med klubban och får inte dras eller lyftas. Om domarna bedömer att situationen inte påverkas så behöver inte bollen ligga absolut still, spelas igång på ett helt korrekt sätt eller placeras på exakt rätt plats. Om domarna bedömer att bollen placeras eller spelas igång på ett sådant sätt att spelet påverkas ska in/fri-slaget omedelbart spelas om med ett korrekt utförande. Om spelet gått vidare och därefter resulterar i en gynnsam situation ska ingen åtgärd vidtas då domarna ska bedöma att det är andra läget som gynnar spelet.

Motståndarna ska omedelbart och utan uppmaning från domarna inta ett avstånd på 3 meter (6-spelare) eller 2 meter (3-spelare) från bollen, klubban inräknad. Om icke felande lag väljer att spela bollen medan felande lag försöker inta korrekt avstånd ska ingen åtgärd vidtas.

Spelaren som utför in-/frislaget får inte röra bollen igen förrän den vidrört en annan spelare eller en annan spelares utrustning. Spelaren får inte sparka igång bollen vid in/frislag.

Tillämpning av inslag

 • När bollen passerar sargen
 • När bollen träffar taket eller föremål ovanför spelplanen
 • När bollen fastnar på målburen och en spelare slår på nätet så att bollen studsar ut. Inslag utdöms till motståndarna.

Tillämpning av frislag

 • När en spelare slår på, lyfter eller låser en motståndares klubba i syfte att vinna kontroll på bollen
 • När en spelare i syfte att ta kontroll på bollen oavsiktligt slår på motståndarens ben med sin klubba
 • När en spelare sparkar undan en annan spelares klubba i syfte att vinna kontroll på bollen
 • När en spelare håller i en motståndare, en motståndares klubba eller en motståndares kläder.
 • När en spelare står nära motståndare och vid tillslag eller skottfint för klubban över sin midjehöjd.
 • När en spelare med klubban eller foten spelar bollen över knähöjd. Hög sving är tillåtet så länge ingen annan spelare är så pass nära att de kan skadas eller störas av svingen.
 • När en spelare svingar högt så pass nära en motståndare att denne instinktivt reagerar eller blir störd men fortfarande är utom fara för skada.
 • När en spelare placerar klubban eller foten mellan en motståndares ben i syfte att vinna kontroll på bollen.
 • När en spelare i kamp om bollen på annat sätt än skuldra mot skuldra tränger en motståndare på tom yta.
 • När en spelare stänger en motståndare mot sargen eller målburen. Med stänger menar att passivt blockera båda sidorna av en spelare.
 • När en spelare i syfte att vinna kontroll på bollen hindrar en motståndares löpväg.
 • När en spelare avsiktligt backar in i en motståndare.
 • När en spelare förhindrar eller försvårar för ett lag att ställa upp en försvarsmur.
 • När en utespelare spelar bollen med foten två gånger innan bollen rört en annan spelare eller en annan spelares utrustning.
 • När en spelare sparkar igång ett inslag eller frislag eller spelar bollen själv två gånger vid inslag eller frislag. Det gäller även om spelaren spelar bollen i målburen och den studsar tillbaka till spelaren.
 • När en utespelare befinner sig i målvaktsområdet och stör målvakten, påverkar spelet eller vinner en betydande fördel. Om spelaren avbryter en målchans ska straffslag utdömas.
 • När en spelare står i målområdet eller närmre målvakten än 3 meter (6-spelare) eller 2 meter (3-spelare) beräknat från den plats målvakten får kontroll på bollen och passivt hindrar en målvakts utkast.
 • Om målvakten kliver utanför målområdet i samband med utkast.
 • När en spelare hoppar och stoppar en boll över knähöjd.
 • När en målvakt kastar eller sparkar en boll över mittlinjen. Frislag ska spelas från mittlinjen på den punkt där bollen bryter linjen.
 • När en spelare eller ett lag fördröjer spelet trots uppmaning från domarna eller på sådant sätt att spelet inte kan återupptas inom rimlig tid av det egna laget.
 • När en tekning, inslag eller frislag utförs på ett felaktigt sätt. Hit räknas avsikten och hur mycket spelet påverkas.
 • När en spelare avsiktligt flyttar motståndarnas målbur.
 • När en spelare låser fast bollen mot målburen eller sargen.
 • När målvakten har bollen under kontroll längre än 3 sekunder.
 • När en spelare avsiktligt spelar bollen mot egen målvakt som tar emot bollen med händerna.
 • När en utvisning begås under pågående spel.
 • När en spelare avsiktligt nickar bollen. Ofrivillig nick frias helt.

6. Straffslag

Bestämmelser 3-spelare med målvakt & 6-spelare
Straffslag ska utföras av en utespelare från icke felande lag mot felande lags målvakt. Alla andra deltagare ska befinna sig i respektive byteszon. Utvisade spelare ska stanna kvar på utvisningsbänken under pågående straffslag. Målvakten ska befinna sig på mållinjen och utspelaren på mittpunkten när straffen startar. Straffslag startar alltid på domarens signal.

Spelaren får spela bollen obegränsat antal gånger och ska hela tiden föra straffslaget mot mål. Med att föra straffslaget mot mål menas att spelaren eller bollen hela tiden ska röra sig från mittlinjen och mot mål. Bollen får dras bakåt om fötterna är på väg framåt. Spelaren får kliva bakåt så länge bollen är på väg framåt. Både spelaren och bollen får inte stanna samtidigt.

Om bollen rör målvakten eller målramen får spelaren inte röra bollen igen under straffslaget.

Om bollen rör målvakten eller målramen och därefter går in i mål är målet godkänt.

Bestämmelser 3-spelare utan målvakt
Straffslag ska utföras av en utespelare från icke felande lag från mittpunkten mot mål utan målvakt. Alla andra deltagare ska befinna sig i respektive byteszon. Utvisade spelare ska stanna kvar på utvisningsbänken under pågående straffslag. Straffslag startar alltid på domarens signal. Spelaren får endast spela bollen med ett tillslag, inte fösas, sparkas eller lyftas.

Gemensamma bestämmelser
Spelarna ska vara tysta och visa hänsyn under pågående straffslag. Vid förseelser från felande lags byteszon under pågående straffslag ska Matchstraff 2 samt ny straff utdömas. Vid förseelser från icke felande lags byteszon ska straffen avbrytas och räknas som genomförd samt kopplad utvisning tilldömas vid behov. Om målvakten under straffslag begår en förseelse ska nytt straffslag samt kopplad utvisning tilldömas.

Inga utvisningar påverkas vid mål på straffslag. Sittande utvisningar ska sitta kvar.

Straffslag kan avvaktas tills att den omedelbara målsituationen är över om domarna bedömer att icke felande lag gynnas av att spela ut sekvensen. Om det blir mål under ett avvaktande straffslag faller straffslaget. Avvaktande straffslag ska verkställas även vid period och matchslut.

Tillämpning av straffslag

 • När en spelare begår en frislags- eller utvisningsbelagd förseelse och på så sätt förhindrar eller avbryter en målchans. Straffslaget ersätter frislag samt 2 minuters utvisning så att ingen utvisning tilldöms. Om en spelare begår en 5 minuters utvisningsbelags förseelse eller grövre ska både straffslag samt utvisning tillämpas. Förseelser som begås under ett avvaktande straffslag ska leda till utvisning där frislagsbelagda förseelser döms som upprepade förseelser och grövre förseelser utdöms kopplat till förseelsen. Förseelsen som orsakade det avvaktande straffslaget ska dock inte leda till utvisning så länge det inte är 5 minuter eller högre.
 • När en spelare befinner sig i eget målvaktsområde och stoppar eller spelar bort bollen när motståndarna har målchans.
 • När en spelare avsiktligt flyttar egen målbur när motståndarna har målchans.

7. Utvisningar

Bestämmelser övergripande
När en 2-minuter utvisningsbelagd förseelse begås ska den felande spelaren visas ut i 2 minuter. Spelaren ska befinna sig på utvisningsbänken under hela utvisningen och laget får spela med en mindre spelare på planen samma tid. Laget spelar som minst med 4 spelare (6-spelare) eller 2 spelare (3-spelare). Laget spelar med minst tillåtna antal spelare till dess att endast en utvisning mäts. Om laget har för få speldugliga spelare för att möta minimumantalet på grund av att för många i laget ådragit sig utvisning ska laget förlora på walkover.

Om motståndarna gör mål under en 2 minuters utvisning ska utvisningen avbrytas om laget är i numerärt underläget. Ingen utvisning ska avbrytas om även motståndarlaget har utvisade spelare och är färre spelare på planen eller om båda lagen är lika många spelare på planen. Inga utvisningar ska avbrytas om det bli mål på straffslag.

Om motståndarna gör mål under en 5 minuters utvisning ska utvisningen inte avbrytas.

Endast två lagstraff kan mätas samtidigt per lag. Ett tredje lagstraff börjar alltså mätas när en av utvisningarna som börjat mätas är klar. Utvisningarna ska mätas i den ordning de utdöms. Om flera spelare utvisas vid samma tidpunkt ska i första hand kortast straff mätas först och i andra hand i den ordning de utdöms.

Om domarna inte kan avgöra vilken spelare som begick förseelsen eller när en förseelse begås av ett helt lag, till exempel när ett lag oavsiktligt spelar med för många spelare, ska lagkaptenen peka ut spelaren. Om lagkaptenen själv är utvisad eller vägrar göra detta kan domarna visa ut valfri spelare från laget.

En utvisad spelare får lämna utvisningsbänken i periodpaus men ska återfinna sig på utvisningsbänken i samband med periodstart.

Utvisning på målvakt
När en målvakt ådrar sig en eller flera 2-minuters utvisningar ska en utespelare sitta av utvisningarna. Om en målvakt ådrar sig en 5 minuters utvisning eller grövre ska målvakten sitta av detta själv. Om målvakten redan sitter utvisad och där ådrar sig 2 minuters utvisning ska målvakten sitta av utvisningen själv. En utespelare ska sitta av utvisningen tillsammans med målvakten för att kunna hoppa in i målvaktens ställe när utvisningen upphör. Målvakten får endast lämna bänken vid första avblåsning efter att utvisningen upphört. Domarna ska stanna spelet för att underlätta för målvakten att kliva in och tillbaka till byteszonen eller för att återuppta sin plats i mål. När en målvakt utvisas ska laget omedelbart utrusta en ny målvakt. Ingen tid får användas till uppvärmning. En utespelare får ersätta målvakt på plan men laget ska alltid ha en spelduglig målvakt utrustad.

Avvaktande utvisning
Alla utvisningar kan avvaktas om domarna bedömer att icke felande lag har kontroll på bollen och kan gynnas av att spela vidare. Utvisningen avvaktas till dess att inslag, frislag eller mål utdöms eller när felande lag på ett korrekt sätt övertar kontroll på bollen. Avvaktande utvisning ska verkställas i samband med periodslut. Om det blir mål under en avvaktande 2-minutersutvisning faller den avvaktande utvisningen och inte en av utvisningarna som eventuellt redan börjat mätas. Om det blir mål under en avvaktande 5-minutersutvisning ska både utvisningen verkställas och målet godkännas.

Tillämpning av 2 min utvisning

 • När en spelare utan chans att nå bollen eller för att vinna en betydande fördel slår på, lyfter, låser eller sparkar på en motståndares klubba.
 • När en spelare i kamp om bollen oaktsamt slår på motståndarens ben med sin klubba.
 • När en spelare spelar bollen med någon del av klubban eller benet över midjehöjd. Hög sving är tillåtet så länge ingen annan spelare är så pass nära att de kan skadas eller störas av svingen.
 • När en spelare svingar högt så pass nära en motståndare att denne riskerar att träffas eller blir träffad av klubban.
 • När en spelare för klubban över huvudet på motståndaren i kamp om bollen och oaktsamt träffar denna i huvudet.
 • När en spelare tränger en motståndare mot sargen eller målburen. Med trängning menas att på väga över på motståndaren så att denne riskerar at falla eller faller mot sargen eller målburen. Även axel mot axel kan bedömas som träning om det sker mot sarg eller målbur då i sådan vinkel att icke felande spelare inte kan vika undan och därmed riskerar att skadas eller skadas.
 • När en spelare aktivt blockerar en spelares löpväg.
 • När en spelare tacklar eller fäller en motståndare på öppen yta.
 • När en lagkapten begär mätning av en motståndares hook och denna är större är 3 cm. Spelaren med för stor hook får utvisning i 2 minuter och ska inom ett byte efter utvisningen åtgärda eller byta ut sin klubba. Endast en mätning kan begäras per match/per lag.
 • När en lagkapten begär mätning av en motståndares hook och denna är 3 cm eller mindre. Lagkaptenen som begärde mätningen får utvisning i 2 minuter.
 • När en spelare deltar i spelet utan klubba.
 • När en spelare inte tar med sig klubban eller avslagna delar av en klubba till byteszonen.
 • När en spelare stänger, håller fast eller hindrar en motståndare som inte har bollen.
 • När en spelare står i målområdet eller närmare målvakten än 3 meter (6-spelare) eller 2 meter (3-spelare) beräknat från den plats målvakten får kontroll på bollen och aktivt hindrar en målvakts utkast.
 • När en målvakt befinner sig utanför målområdet och stannar eller fångar bollen liggandes, sittandes, med båda knäna i marken eller med handen. När målvakten befinner sig utanför målområdet räknas målvakten som utespelare, dock utan klubba.
 • När en spelare står närmare motståndarnas inslag eller frislag än 3 meter, klubban inräknat. Om spelarna är på väg att inta rätt avstånd eller inte hinner inta rätt avstånd för att motståndarna spelar igång bollen direkt, ska ingen åtgärd vidtas. Det räknas även som felaktigt avstånd att gå närmare än 3 meter för att störa motståndaren som ska spela bollen innan bollen är spelad.
  Om flera spelare har felaktigt avstånd i samma situation ska endast en spelare visas ut.
 • När en utespelare liggande, sittande, med båda knäna i marken eller med icke klubbförande hand i golvet stoppar eller spelar bollen.
 • När en spelare avsiktligt stoppar eller spelar bollen med handel eller armen. Ofrivillig hands där spelaren instinktivt tar skydd, har handen och armen längs med kroppen eller blir skjuten på handen eller armen frias helt. Axeln räknas inte till armen utan räknas som att brösta ned bollen vilket frias.
 • När spelare genomför ett felaktigt byte genom att hoppa in på plan innan korrekt antal medspelare är på väg att kliva in i byteszonen och stör eller påverkar spelet.
 • När en spelare genomför ett byte utanför byteszonen. Det är spelaren som kliver in på plan innan medspelaren hunnit till byteszonen som begår förseelsen och är därför den som visas ut.
 • När ett lag oavsiktligt spelar med för många spelare på plan. Endast en spelare sitter av utvisningen och ska vara en av spelarna som befinner sig på plan när förseelsen uppmärksammas.
 • När en utespelare vägrar lämna utvisningsbänken eller lämnar utvisningsbänken, utan att beträda planen, innan utvisningen upphört.
 • När en utvisad spelare beträder planen vid avblåsning. Spelaren har tillåtelse att delta i periodpaus men ska annars stanna i utvisningsbåset till dess att utvisningen upphört.
 • När en spelare eller ett lag systematiskt begår upprepade frislagsbelagda förseelser eller när frislagsbelagda förseelser begås under en avvaktande straff eller mot en spelare med fördel.
 • När en spelare eller ett lag fördröjer spelet på sådant sätt att spelet inte kan återupptas inom rimlig tid av motståndarlaget. Hit räknas att slå/kasta/sparka iväg eller ta med sig bollen vid avblåsning, avsiktligt demolera bollen eller att inte befinna sig på plan inom rimlig tid efter periodpaus.
 • När en spelare protesterar mot dombeslut eller agerar störande, nonchalant eller felaktigt mot domare eller motståndare.
  Störande, nonchalant samt felaktigt agerande räknas som en lindrigare förseelse än osportsligt uppträdande.
 • När en spelare använder felaktig klädsel eller utrustning och inte åtgärdar detta trots uppmaning från domaren. Felaktig klädsel och utrustning ska, om inte åtgärdat inom ett byte efter utvisningen, bestraffas med Matchstraff 1.
 • När en spelare svär för sig själv, mot medspelare, motståndare, domare, publik eller funktionär och detta uppfattas av domaren. Det är nolltolerans på svordomar. Spelare som hör andra spelare svära ska meddela detta till domaren så att domaren kan vara uppmärksamma spelaren som svär att det inte är tillåtet. Domaren kan dock inte ta en utvisning för svordomar som domaren själv inte hört. Svordomar på andra språk är inte tillåtet men kan bara bestraffas om domaren med lätthet kan tolka orden som nyttjas. Svordomar på andra språk ska alltid anmälas till Korpen om de inte kan tolkas på plats som vid behov vidtar åtgärder.

Tillämpning av 5 min utvisning

 • När en spelare utför våldsamma eller farliga slag med klubban.
 • När en spelare med klubban hakar en motståndare mot kroppen.
 • När en spelare kastar klubban eller annan utrustning i syfte att träffa bollen.
 • När en spelare tacklar, vräker eller fäller en motståndare mot sarg eller målbur.
 • När en spelare kastar sig mot eller sätter krokben för en motståndare i syfte att stoppa spelaren.
 • När en spelare oavsiktligt slår sönder sin egen klubba, hjälm eller annan utrustning mot golv eller interiör i frustration.
 • När en spelare använder grova svordomar eller könsord för sig själv eller riktat mot medspelare, motståndare, domare, publik eller funktionär och detta uppfattas av domaren. Det är nolltolerans på könsord. Spelare som hör andra spelare svära ska meddela detta till domaren så att domaren kan vara uppmärksamma spelaren som svär att det inte är tillåtet. Domaren kan dock inte ta en utvisning för svordomar som domaren själv inte hört. Svordomar på andra språk är inte tillåtet men kan bara bestraffas om domaren med lätthet kan tolka orden som nyttjas. Svordomar på andra språk ska alltid anmälas till Korpen om de inte kan tolkas på plats som vid behov vidtar åtgärder.

8. Personligt straff

Ett personligt straff utdöms alltid 5 minuter tillsammans med ett 2 minuter lagstraff. Ett personligt straff börjar alltid mätas efter att lagstraffet upphört och ska inte avbrytas vid mål. Spelaren som visas ut på personligt straff har alltså totalt 7 minuter utvisning. Om en spelare som sitter av ett personligt straff ådrar sig ytterligare ett lagstraff, ska det personliga straffet pausas till dess att det nya lagstraffet upphör. 2 minuter lagstraff i samband med personligt straff följer samma direktiv vid mål som 2 minuter utvisning och faller om motståndarna gör mål och laget är i numerärt underläge.

En annan spelare ska sitta av utvisningen tillsammans med den utvisade spelaren för att kunna hoppa in i spelarens ställe när lagstraffet upphör.

Ett personligt straff ska endast påverka spelaren och därför får den utvisade spelaren ersättas på spelplanen när den personliga utvisningen mäts. Spelaren får endast lämna bänken vid första avblåsning efter att utvisningen upphört. Domarna ska stanna spelet för att underlätta för spelaren att kliva in och tillbaka till byteszonen eller för att återuppta sin plats på plan.

Ett obegränsat antal personliga straff kan mätas samtidigt.

Tillämpning av personligt straff

 • När en spelare uppträder, agerar eller gestikulerar osportsligt mot motståndare, domare, publik eller funktionärer.
 • När en spelare förstärker en förseelse eller filmar för att vilseleda domare.
 • När en spelare avsiktligt sparkar eller slår med klubban i sargen eller målburen.
 • När en spelare avsiktligt välter målbur eller sarg.
 • När en spelare kastar klubban, hjälmen eller annan utrustning under spelavbrott eller i byteszonen.

9. Matchstraff

Gemensamma bestämmelser
Vid matchstraff ska domaren visa rött kort.  En spelare som ådrar sig matchstraff ska omedelbart lämna hallen och får därefter inte delta i matchen. Spelare kan maximalt ådra sig ett matchstraff per match. Ytterligare förseelser ska rapporteras. Matchstraff leder alltid till 5 minuters lagstraff och lagkaptenen väljer vilken spelare som sitter av lagstraffet. Om lagkaptenen själv är utvisad eller vägrar göra detta kan domarna visa ut valfri spelare från laget. Förseelser som normalt renderar i matchstraff men begås innan match eller efter match ska anmälas. Domaren kan inte ge rött kort eller lagstraff för förseelser som sker utanför matchtiden.

Matchstraff 1
Spelaren blir automatiskt avstängd från pågående match.

Matchstraff 2
Spelaren blir automatiskt avstängd från pågående match samt nästkommande match.

Matchstraff 3
Spelaren blir automatiskt avstängd från allt spel inom Korpen Göteborg innebandy under utredningsperioden samt till dess att kopplad avstängning upphör.

Anmälan för grov förseelse
Anmälan för grova förseelser vid utdömt matchstraff 3 ska domarna skicka in en anmälan till Korpen Göteborg bedömmningsnämnd som tar beslut om och hur länge spelaren ska vara avstängd. Matchstraff 3 kan även utdömas innan och efter match.

Vid matchstraff 3 ska lagkapten uppge spelarens namn och personnummer. Om det är lagkaptenen som begår förseelsen är det gemensamt ansvar från laget att uppge lagkaptenens namn och personnummer. Om laget inte kan eller vill uppge spelarens namn och personnummer har domaren rätt att avbryta matchen och laget förlorar på walkover. Laget blir även avstängt från vidare spel till dess att spelarens namn och personnummer kommer fram, även vid anmälan för grov förseelse innan eller efter match. Utförligare beskrivning finns i Korpen Göteborgs tävlingsbestämmelser.

Tillämpning av matchstraff 1

 • När en spelare som under matchen ådragit sig en utvisning för felaktig klädsel eller utrustning ej åtgärdar detta inom ett byte.
 • När en spelare för andra gången i matchen ådrar sig ett personligt straff. Matchstraffet ersätter den andra utvisningen.
 • När en spelare gör sig skyldig till farligt fysiskt spel. Hit räknas när en spelare tacklar, vräker eller fäller en motståndare mot sarg eller målbur utan chans att nå bollen samt när en spelare kastar sig mot eller sätter krokben för en motståndare utan chans att nå bollen.
 • När en spelare avsiktligt bryter eller slår sönder sin egen klubba, hjälm eller annan utrustning mot golv eller interiör i frustration.

Tillämpning av matchstraff 2

 • När en spelare för andra gången i matchen ådrar sig ett 5 minuters lagstraff. Matchstraffet ersätter den andra utvisningen.
 • När en spelare avsiktligt spelar med en trasig klubba.
 • När en spelare deltar i handgemäng. Handgemäng är en lindrigare form av slagsmål, utan knytnävsslag eller sparkar. Hit räknas även uppvigling till slagsmål och grov provokation.
 • När en spelare begår en förseelse i klart syfte att sabotera spelet.
 • När ett lag avsiktligt spelar med för många spelare på plan. Hit räknas även när en utvisad spelare kliver på in på plan under pågående spel innan domaren bekräftat att utvisningen upphör.
 • När felande lag begår förseelser från byteszon eller utvisningsbänken under straffslag. Förutom matchstraff 2 ska även nytt straffslag utdömas om inte pågående straff resulterar i mål.
 • När spelare kastar in utrustning på plan under pågående spel.

 Tillämpning av matchstraff 3

 • När en spelare deltar i slagsmål och utdelar slag, sparkar eller nyttjar tillhyggen.
 • När en spelare kastar utrustning på motståndare.
 • När en spelare gör sig skyldig till en brutal förseelse.
 • När en spelare grovt förolämpar, hotar, kränker eller spottar på medspelare, motståndare, domare, publik eller funktionär. Hit räknas även nedlåtande kommentarer riktade mot en persons kön, etnicitet, religion och sexuella läggning samt hotfullt agerande och gester.

10. Mål

Godkända mål

 • När hela bollen framifrån passerar mållinjen efter att på ett korrekt sätt spelats med en utespelares klubba. Hit räknas även när målburen flyttats ur position och bollen tydligt passerar mållinjen inom målburens betänkta stolpar och ribba.
 • När ett lag gör självmål.
 • När en anfallande spelare oavsiktligt styr bollen in i mål med kroppen.

Ej godkända mål

 • När en spelare i anfallande lag begår en frislags- eller utvisningsbelagd förseelse innan eller i samband med mål.
 • När ett lag gör mål med för många spelare på plan.
 • När en spelare i anfallande lag avsiktligt styr in en boll i mål med någon del av kroppen.
 • När en spelare avsiktligt sparkar in bollen i mål. Hit räknas även när en spelare ska fotpassa en annan spelare men råkar sparka bollen in i mål.
 • När bollen passerar mållinjen under eller efter signal.
 • När bollen går in i målburen utan att framifrån passera mållinjen.
 • När målvakten kastar eller sparkar bollen i motståndarlagets mål.
 • När felande lag gör mål under en avvaktande utvisning.