Lagidrott

Fotboll spelas på Traume IP
Rinkbandy spelas i Hemse Ishall och
Racketsporterna i Rackethallen i Visby