Korpens simskola för barn är en populär verksamhet med hög kvalité.

I vår simskola kan barnen börja redan ifrån 3 månaders ålder och fortsätta ända upp i skolåldern.

Vi skapar trygghet i vattnet för barn och förälder och lär ut vattensäkerhet. Vattensäkerhet handlar bland annat om att barnet tidigt lär sig att klara av en olyckssituation; exempelvis att barnet ramlat i vattnet. 

Att röra sig i vatten ger barnet en motorisk stimulans och barnet lär sig fort hur kroppen fungerar. Dessutom det tränas även balans då vi har flera övningar på flytande redskap i poolen.

Simskola för barn ska alltid ske på barnets villkor. Det är barnets nyfikenhet som ska driva barnet till att prova nya övningar. Barnet ska aldrig tvinga  göra något som de inte tycker om.

 

Se gärna på filmen om simskola för barn