Korpen Gotland
stödjer Säkrare 3

Säkrare 3 hjälper dig att tänka klokt kring barn och vatten för att förebygg och motverka drunkning.

Säkrare vatten
Barnen ska skyddas från att ramla i vatten i så stor utsträckning som det bara går. Pooler ska vara inhängande. Pooltäcken ska vara av den bärande sorten.

Säkrare barn
Tidig simundervisning

Ett barn kan tidigt, vid ca 18 mån ålder, lära sig att vända tillbaka till det håll det ramlat i vattnet ifrån. Det gör att barnet har större möjlighet att hitta botten under fötterna igen eller att få tag i t ex bryggan. Ett barn kan också tidigt lära sig att rotera över till rygg, det enda läget i vattnet där man kan vila och andas. En två-åring kan lära sig att simma ca 10 m med hjälp av att hämta luft med jämna mellanrum. En tre-åring kan lära sig att crawla.

Allt fler simskolor tar emot barn från yngre åldrar än tidigare. Detta är oerhört viktigt i det drunkningsförebyggande arbetet. Studier visar att formell simundervisning ger en 88 % riskreduktion för risken att drunkna i åldersgruppen 1-4 år.

Tips: Anmäl er till babysim, minisim, simskola eller liknande så tidigt som möjligt. Fråga om de arbetar med drunkningsförebyggande övningar.

Övervakning
Ett barn blir dock aldrig ”vattensäkert” utan man måste alltid övervaka barnet hur vattenvant det än är. Ingen simhjälp eller simkunnighet kan ersätta en vuxens vakande ögon. Ett barn får aldrig lämnas ensamt vid vatten, varken i badkaret eller vid öppet hav.

Tips: Vem är badvakten? Var tydlig med vem som övervakar vilket barn när ni är nära vatten. Bär gärna armbandet som finns att köpa!

Säkrare respons
Om olyckan trots allt skulle vara framme måste den person som är i närheten av barnet kunna första hjälpen och hjärtlungräddning.

Drunkning är den främsta dödsorsaken för barn under 5 år. Den traditionella simskolan startar inte förrän vid ca 6 års ålder samtidigt som de flesta barn som dör gör det före den åldern. Tyvärr finns risken att drunkningsolyckorna ökar i samma takt som de s.k. trädgårdspoolerna ökar i antal.

Drunkning går att förhindra. Genom en ökad medvetenhet kring de punkter som motverkar drunkning kan barnen som skulle dött genom en drunkningsolycka fortsätta att växa upp till vuxna personer.

Säkrare 3 bygger på tre ”skyddande lager” som alla måste finnas där samtidigt: Säkrare barn, säkrare vatten och säkrare respons.