Ulrica Larsen

Ansvarig för Barnsim. Instruktör sedan 2009 i babysim, barnsim, och simteknik

 

Jhennifer Langkeit

Instruktör sedan 2021 i babysim, barnsim och simteknik

 

Stephanie Hallander

Instruktör sedan 2021 i babysim, barnsim och simteknik

 

Sofia Gardarfve Tamang

Instruktör sedan 2023 i babysim

 

Liselott Hallgren

Instruktör sedan 2023 i babysim

 

Ellie Andersson

Instruktör sedan 2023 i barnsim

 

Jakob Möllerström

Instruktör sedan 2023 i Barnsim och simteknik

 

Frida Yttergren

Vikarie i minisim och simmärke