NPF-Idrott

NPF-Idrotten vänder sig till barn med NPF-svårigheter i ålder 6-12 år.

Våren 2019 startade vi upp NPF-idrott på försök i Korpen Karlstad och det har resulterat i två grupper, den lugna och den aktiva gruppen.

Vi erbjuder barnen att testa på olika bollidrotter, stationsövningar, koordinationsövningar och ev lättare regellekar. Konceptet utvecklas under terminens gång tillsammans med barnen i vardera grupp. 

Vi har två olika ledare i varje grupp, en idrottsledare med fokus på idrotten och gruppen, den andra pedagodisk ledare med fokus på individerna som arbetar förebyggande. Föräldrar får vara med i salen om de vill och behöver stödja sitt barn. Om du som förälder behöver gå ifrån är det viktigt att du berättar detta för någon av ledarna! Vi har 6-12 barn i varje grupp, beroende på barnen behov. Finns platser kvar efter startdatum fyller vi upp dem grupperna allteftersom intresseanmälningar kommer in. 

Tisdagar: 17-18 ”Lugna gruppen”

Här idrottar vi utan musik och avsätter tid för återhämtning. Här fokuserar vi på bildstöd och varierar aktivitet och samling. Vi arbetar med koordination, kluriga stationer i hinderbanan och i halvsal för att minska stök och höga ljud. Här tränar barn med behov av lugn och ro. Har du motoriska svårigheter, tar lite tid på dig, vill känna stor trygghet för att utvecklas så passar du  bra in här. 

Torsdagar 17-18 ”Aktiva gruppen”

Här jobbar vi för att aktiviteten ska flyta på med mindre pauser, inga köer, bildstöd och struktur  och korta muntliga instruktioner. Vi har timstock till varje moment för att barnen ska kunna ha koll under timmen. Här har barnen mkt spring i benen, vi anpassar för att det ska bli tydligt, rättvist, hjälper barnen att bryta mönster, fokusera på uppgiften och se framåt.

Var: Lugna gruppen, Råtorpsskolans gymnastiksal. Aktiva gruppen, Skåreskolan.

Kostnad: 350 kr per termin, 10 tillfällen, samt medlemsavgift 125 kr per barn/år (inkl försäkring).

Maila till kristin.danielsson@korpen.se så får du ett frågeformulär att fylla i för att vi ska få lite information om ditt barn och dess behov, så att vi kan vara så förberedda som möjligt.

Är du intresserad av att komma och se på eller testa ett tillfälle, eller har andra frågor, maila till kristin.danielsson@korpen.se. 

Vi vill även veta om ditt barn vill ha en personlig inbjudan innan aktivitetsstart med bildstöd för att vara väl förberedd innan uppstart.  

Varmt välkommen med din anmälan!

// Kristin Danielsson, Korpen Karlstad