Medlemskap

Information om olika medlemskap i Korpen Karlstad.

Träningskort

Medlemskap upp till 20 år

Korpen Karlstad

Pris

125 kr

Som medlem i Karlstad Korpen är du med i en förening som står för rörelseglädje, gemenskap, kravlös motion och en förening som försöker skapa någonting för alla!

Som medlem i Korpen kan du också vara med och påverka vilka aktiviteter vi anordnar. Hör av dig till oss på karlstad@korpen.se så tar vi emot tips, idéer och svarar på frågor. Vi finns till för er medlemmar och det är efterfrågan som styr vilka aktiviteter som vi erbjuder.

Alla som är med i ledarledd verksamhet, serieverksamhet, öppna arrangemang eller regelbunden återkommande verksamhet i Korpen ska vara försäkrade. Som medlem är du försäkrad när du deltar i din aktivitet. Denna försäkring ingår i ditt medlemskap. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador som inträffar under deltagande i arrangemang anordnade av någon av Korpens medlemsorganisationer. Försäkringen gäller också under färd till och från sådana arrangemang och aktiviteter.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har med Folksam tecknat ett avtal om olycksfallsförsäkring för Korpens medlemmar och alla deltagare i Korpens öppna arrangemang(exempel på öppna arrangemang är motionslopp, cuper och prova-på verksamhet). Det är till Folksam du ringer om det uppstått en skada under en aktivitet.

Från och med 1 januari 2019 ingår Råd och Vår för idrottsskador i medlemsförsäkringen. Det betyder att medlemmen vid skador på träning, match eller tävling ringer 020- 44 11 11. Fysioterapeuterna på Råd och Vård för idrottsskador hjälper även till med vård, råd och skadeanmälan. Alla samtal och besök är kostnadsfria eftersom de ingår i medlemskapet. För att underlätta skadeanmälan är det bra att ha Korpens försäkringsnummer till hands 65500.

Medlemskap 20-65 år

Korpen Karlstad

Pris

200 kr

Som medlem i Karlstad Korpen är du med i en förening som står för rörelseglädje, gemenskap, kravlös motion och en förening som försöker skapa någonting för alla!

Som medlem i Korpen kan du också vara med och påverka vilka aktiviteter vi anordnar. Hör av dig till oss på karlstad@korpen.se så tar vi emot tips, idéer och svarar på frågor. Vi finns till för er medlemmar och det är efterfrågan som styr vilka aktiviteter som vi erbjuder.

Alla som är med i ledarledd verksamhet, serieverksamhet, öppna arrangemang eller regelbunden återkommande verksamhet i Korpen ska vara försäkrade. Som medlem är du försäkrad när du deltar i din aktivitet. Denna försäkring ingår i ditt medlemskap. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador som inträffar under deltagande i arrangemang anordnade av någon av Korpens medlemsorganisationer. Försäkringen gäller också under färd till och från sådana arrangemang och aktiviteter.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har med Folksam tecknat ett avtal om olycksfallsförsäkring för Korpens medlemmar och alla deltagare i Korpens öppna arrangemang(exempel på öppna arrangemang är motionslopp, cuper och prova-på verksamhet). Det är till Folksam du ringer om det uppstått en skada under en aktivitet.

Från och med 1 januari 2019 ingår Råd och Vår för idrottsskador i medlemsförsäkringen. Det betyder att medlemmen vid skador på träning, match eller tävling ringer 020- 44 11 11. Fysioterapeuterna på Råd och Vård för idrottsskador hjälper även till med vård, råd och skadeanmälan. Alla samtal och besök är kostnadsfria eftersom de ingår i medlemskapet. För att underlätta skadeanmälan är det bra att ha Korpens försäkringsnummer till hands 65500.

Medlemskap över 65 år

Korpen Karlstad

Pris

100 kr

Som medlem i Karlstad Korpen är du med i en förening som står för rörelseglädje, gemenskap, kravlös motion och en förening som försöker skapa någonting för alla!

Som medlem i Korpen kan du också vara med och påverka vilka aktiviteter vi anordnar. Hör av dig till oss på karlstad@korpen.se så tar vi emot tips, idéer och svarar på frågor. Vi finns till för er medlemmar och det är efterfrågan som styr vilka aktiviteter som vi erbjuder.

Alla som är med i ledarledd verksamhet, serieverksamhet, öppna arrangemang eller regelbunden återkommande verksamhet i Korpen ska vara försäkrade. Som medlem är du försäkrad när du deltar i din aktivitet. Denna försäkring ingår i ditt medlemskap. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador som inträffar under deltagande i arrangemang anordnade av någon av Korpens medlemsorganisationer. Försäkringen gäller också under färd till och från sådana arrangemang och aktiviteter.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har med Folksam tecknat ett avtal om olycksfallsförsäkring för Korpens medlemmar och alla deltagare i Korpens öppna arrangemang(exempel på öppna arrangemang är motionslopp, cuper och prova-på verksamhet). Det är till Folksam du ringer om det uppstått en skada under en aktivitet.

Från och med 1 januari 2019 ingår Råd och Vår för idrottsskador i medlemsförsäkringen. Det betyder att medlemmen vid skador på träning, match eller tävling ringer 020- 44 11 11. Fysioterapeuterna på Råd och Vård för idrottsskador hjälper även till med vård, råd och skadeanmälan. Alla samtal och besök är kostnadsfria eftersom de ingår i medlemskapet. För att underlätta skadeanmälan är det bra att ha Korpens försäkringsnummer till hands 65500.