Seniordagen 2023

I samverkan med PRO Kiruna, SPF och Demensföreningen arrangeras Seniordagen torsdag 26 januari 2023 på Kulturens hus, Aurora

          Program:

Seniordag för ett friskt och aktivt liv 

Föreläsningar sker i biografsalongen Lumi 

10.00-10.05  Inledning. Information
10.05-10.25  Mats Taaveniku, Nytt kommunalråd.  
                      ”Mina visioner för nya boenden  för äldre.” 
10.30 - 11.00 Agge Theander, historiker 
                        "Hur höll rallaren sig frisk"

11.15-12.00   Miia Kivipelto professor berättar om sin forskning
                        ”Hjärnhälsa på dina fem fingrar”. Digitalt   

LUNCH finns att köpa på Kulturens Hus
13.30 – 14.00 Anders Nystedt, smittskyddsläkare (digitalt) 
                            ”Smittskydd bidrar till hälsa för äldre
14.05-14.35       Olle Norberg .IRF, Institutet för Rymdfysik, 
                             berättar  om deras  forskning.
14.40 – 15.10      Britt Hammar,
                              10 minuters information om Mindfulness
                              20 min sittande medijoga, "prova på pass"
I foajén och Vistas kommer det att finnas olika utställare
Mannekänguppvisning med kläder från Centrum planeras    preliminärt kl.11.
I pauser kommer elever från Estetprogrammet åk 3 att underhålla