Om oss

Korpen Kiruna

Stadgar

Medlemskap

För att kunna anmäla dig till en aktivitet som är arrangerad av Korpen Kiruna behöver du även bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är 100 kr.

Som medlem har du rätt att:

 • Delta 
 • Rösta 
 • Ta del av föreningens medlemserbjudanden 
 • Nyttja Korpens försäkring vid eventuell skada under en aktivitet anordnad av Korpen Kiruna.

All Fair Policy

Korpen Kiruna är en folkrörelse som vänder sig till samtliga målgrupper boende i kommunen. Korpen bedriver ej licensierad tävlings idrott och är inte bunden till någon speciell verksamhet. 

 • Korpen vill ge alla deltagare lika förutsättningar till motion, rekreation och friskvård. 
 • Såväl deltagare som domare skall respektera varandras roller.
 • De vuxna deltagarna skall vara bra förebilder i sitt uppförande bland barn- och ungdomar.
 • Nolltolerans gäller för alla former av droger.
 • Korpen har förbundit sig att följa Riksidrottsförbundets och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar, tävlings bestämmelser och beslut fattade av överordnad idrottsorganisation.
 • Våra medlemmar och aktiva utövare har rätt att känna sig trygga och accepterade när de är med i våra anordnade idrotter och öppna arrangemang.
 • Relationerna ska präglas av att vi bryr oss om varandra.
 • Diskriminering eller annan kränkande behandling får ej förekomma.
 • Ingen har rätt att hota någon.
 • Inga sexuella trakasserier får förekomma.

Samtliga medlemmar, deltagare skall ges möjlighet att ta del av Korpen Kirunas all fair policy. Information kommer att finnas på:

- Korpen Kirunas hemsida.
- Information i utskicken på medlemskorten.
- Seriespels inbjudan inom olika idrotter.
- Brev till våra olika sektioner och domare.
- Öppna arrangemang ges informationen till alla deltagare och publik om handlingsplanen.

Policyn revideras årligen av Korpen Kirunas styrelse om annat behov ej föreligger.

All Fair policyns kontaktperson är Margit Andersson Välimaa. Maila henne här eller ring 072–5216020