Om oss

Korpen Kiruna

Stadgar

Medlemskap

För att kunna anmäla dig till en aktivitet som är arrangerad av Korpen Kiruna behöver du även bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är 100 kr.

Som medlem har du rätt att:

 • Delta 
 • Rösta 
 • Ta del av föreningens medlemserbjudanden 
 • Nyttja Korpens försäkring vid eventuell skada under en aktivitet anordnad av Korpen Kiruna.

All Fair Policy

Korpen Kiruna är en folkrörelse som vänder sig till samtliga målgrupper boende i kommunen. Korpen bedriver ej licensierad tävlings idrott och är inte bunden till någon speciell verksamhet. 

 • Korpen vill ge alla deltagare lika förutsättningar till motion, rekreation och friskvård. 
 • Såväl deltagare som domare skall respektera varandras roller.
 • De vuxna deltagarna skall vara bra förebilder i sitt uppförande bland barn- och ungdomar.
 • Nolltolerans gäller för alla former av droger.
 • Korpen har förbundit sig att följa Riksidrottsförbundets och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar, tävlings bestämmelser och beslut fattade av överordnad idrottsorganisation.
 • Våra medlemmar och aktiva utövare har rätt att känna sig trygga och accepterade när de är med i våra anordnade idrotter och öppna arrangemang.
 • Relationerna ska präglas av att vi bryr oss om varandra.
 • Diskriminering eller annan kränkande behandling får ej förekomma.
 • Ingen har rätt att hota någon.
 • Inga sexuella trakasserier får förekomma.

Samtliga medlemmar, deltagare skall ges möjlighet att ta del av Korpen Kirunas all fair policy. Information kommer att finnas på:

- Korpen Kirunas hemsida.
- Information i utskicken på medlemskorten.
- Seriespels inbjudan inom olika idrotter.
- Brev till våra olika sektioner och domare.
- Öppna arrangemang ges informationen till alla deltagare och publik om handlingsplanen.

Policyn revideras årligen av Korpen Kirunas styrelse om annat behov ej föreligger.