Hälsotester

Livsstils- och konditionstester är ett bra verktyg för att få besked om det aktuella hälsoläget på arbetsplatsen och öka motivationen till förändring bland medarbetarna.

Via något av våra hälsotester kan personalens hälsostatus mätas på ett enkelt sätt. Några fördelar med hälsotester:

  • Hälsotester kan verka som ett startskott på en kommande hälsosatsning
  • Med hjälp av ett uppföljningstest ökar motivationen hos de anställda
  • Ur en ökad motivation kommer en mer hälsosam livsstil som bidrar till att    frisknärvaron ökar
  • Hälsotester är ett bra verktyg vid uppföljning och utvärdering av hälsosatsningar.

Step test

Ett konditionstest med hjälp av en stepbräda. Ett tidseffektivt test för företag med många anställda. Kan med fördel utföras i lag och/eller som företagstävling.

Frågor

Maila linkoping@korpen.se eller ring 013-342 00 70