Betalning & Autogiro

Korpen Gym & Friskvård avtal gällande autogiro

Med autogiro får du möjlighet att dela upp din betalning. Kortet tecknas på 12 dragningar samt resterande innevarande dagar på aktuell månad vid tecknandet.

Du måste själv säga upp ditt kort skriftligen, annars löper det vidare, läs mer om uppsägning längre ner.

Betalning

Vi drar aktuellt belopp från kontot den 28:e varje månad. Första dragningen utav kvarvarande dagar i månaden för tecknandet, läggs på 1:a dragningen. Alternativt att man betalar kontant direkt i kassan. Skulle täckning på kontot saknas eller har upphört, kommer ditt kort att spärras. Du kommer då inte kunna träna förrän du betalat in aktuell skuld. Vid upprepade betalningsanmärkningar har Korpen Gym & Friskvård rätt att avsluta autogirot och avkräva kontant betalning för resterande månader enligt gjort avtal/bindningstid.

Frysning utav kort

Frysning av kort kan ske vid skada/sjukdom, ska meddelas direkt vid skadans/sjukdomens uppkomst. Läkarintyg ska uppvisas. Detta kan inte regleras i efterhand.

Kurser

Missade kurstillfällen återbetalas ej. Påbörjad kurs återbetalas ej. Vid kroppskada eller liknande kan man få ha sin kursavgift innestående till nästkommande kurs. Detta gäller om skadan uppkommit i början av kursen och ett läkarintyg ska uppvisas. Du ansvarar själv för att du har anmält dig till rätt kurs

Autogiromedgivande

I och med att du lämnar ut ditt kontonummer via blankett till oss, ger du oss rätten att dra pengar för ditt träningskort från ditt bankkonto. För minderårig krävs att målsman/kontoinnehavaren ger sitt godkännande till dragningar på innehavarens konto. Vid ett byte utav bank eller kontonummer, skall detta meddelas Korpen Gym & Friskvård snarast, annars avslutas kontot och du kommer att krävas på kontant betalning utav resterande belopp. Vid tecknande utav tillfälliga erbjudanden, förbehåller sig Korpen Gym & Friskvård rätten att efter aktuell avtalsperiod återgå till ordinarie pris för träningskort.

Uppsägning

Du måste personligen meddela och skriva på en uppsägningsblankett när du vill avsluta ditt träningskort. Detta måste göras senast 15 dagar innan bindningstiden går ut. I annat fall förlängs bindningstiden med 1 månad till då ordinarie gällande månadspris.