Korpen Johannesberg historia

Korpens verksamhet i Mariestad startade år 1957 den 26 juni då vi hade vårt första styrelsemöte på Olssons café.
Vårt första kansli fanns på Gärdesgatan och tillkom i början utav 70-talet. Dessförinnan förvarades handlingar och inventarier hos styrelseledamöterna. Från 1978 flyttade vi ihop med MAIF till ett gemensamt kansli på Drottning Kristinas väg och anställde gemensam personal. I mitten av 90-talet blev det åter aktuellt med flytt. Delvis beroende på att lokalerna blev trångbodda i och med stort engagemang i Bingolotto. Tillsammans bildade vi ett handelsbolag som då köpte en fastighet på Höstvägen. där stannade vi till år 2011 då vi, MAIF & Korpen delade på oss. Vi flyttade till Johannesberg där vi alltjämt är (2023). All personal fick fortsatt anställning, antingen hos MAIF eller Korpen. År 2023 har vi 4 deltidsanställda.

Fotboll och handboll var de första åren ryggraden i vår verksamhet. Fotbollen spelades i Alhagen och handbollen i Vänershofshallen.. Intresset för Korpbordtennis i Mariestad var som högst under 70-talet då Mariestads Bois var högt rankad i Sverige. Vi spelade då i många år i Mariaskolan.

Vi har inte bara åkt "snålskjuts" på elitidrotten! Vi var först i Mariestad med att starta upp olika verksamheter såsom Badminton, Innebandy och Boule. Ur denna verksamhet har sedan olika klubbar på elitnivå bildats.Badmintonspelet hade sin stora period under 70 – 80 talet. Innebandyn seglade starkt upp som vår stora ungdomsverksamhet under 80-talet
Bouleverksamheten i vår regi kom igång på 80-talet, först i Alhagen och när intresset ökade flyttades spelet till Tunaholmsskolans grusplan för att senare nyttja kommunens nya banor vid hamnplanen.

Badminton, Bordtennis, Curling, Fotboll, Handboll, Innebandy,Tennis och Volleyboll, som var våra stora lagsporter under perioden fram till millenieskiftet, minskade successivt i omfattning och upphörde successivt från 1990 talet. Fotbollsverksamheten i Alhagen lades ned år 2014. Ett försök till att starta upp en ny verksamhet, Beachfotboll,gjordes år 2013.Vi anlade då en egen sandplan på Johannesberg. Tillsammans med IFK Mariestad genomfördes ett cupspel men pga dåligt gensvar året därpå så lades denna aktivitet ned tills vidare..

Vattengympan har under årens lopp genomförts på kommunens badanläggningar (Humlet och Badhuset), landstinget (Johannesberg och Sjukhuset) Ett stort intresse har alltid funnits och vissa år har platserna ej räckt till. Från år 2011 har vi hyrt hela Johannesbergsanläggningen inkl bassängen, varför begränsningen istället legat i antal instruktörer. Från 2021 är vi åter på sjukhusets bassäng. Detta då den renovering som gjordes är 2021 innebar att bassängen förvandlades till gymverksamhet. .
År 1982 arrangerade vi tillsammans med MAIF för första gången Springtime. Detta stadslopp körs varje år den första lördagen i Maj månad. År 2022, firade vi 40-årsjubileum. Antalet startande har varit som mest ca 1400 deltagare. Tyvärr så minskade antalet deltagare till c:a 500 deltagare de senaste 20 åren.Under några år var längsta banan "Halvmara", dvs drygt 21 km. De senaste åren mäter banan max 10 km och har också kortare distanser anpassade för olika åldersgrupper.

Vårt engagemang i Bingolotto började år 1991.Tillsammans med MAIF erbjöds vi att sköta distrubitionen mm utav bingolotter.Intäkterna från denna hantering kom väl till pass då vi 2005 beslöt att starta ett gym, vilket krävde en egen kapitalinsats förutom banklån. Så småningom under 2006, sålde vi vår andel i bolaget för att finansiera aktuell utbyggnad utav gymmet.

Efter idogt arbete av många engagerade människor kunde vi i augusti 2005 förverkliga en av våra stora drömmar. Då invigdes nämligen vårt gym, ”Korpen i centrum”, beläget mitt i centrum (Nygatan 20) 800m2 blev så småningom 1000 m2. Gym- samt olika typer av passverksamhet erbjöds
Under hösten 2016 flyttade vi vårt gym till anläggningen på Johannesberg. Detta efter viss ombyggnad. Från år 2021 har dock vattengympan flyttats till sjukhusets anläggning för att bereda plats för ett utökat gym. Nyheter från år 2021/22 är att vi startat upp 2 nya aktiviteter, Pickleball och Gåfotboll. Förändringar av verksamhet inom Korpen Mariestad kommer vara en fortsatt ledstjärna.