Årsmöte 30 mars kl. 18.00

Alla medlemmar är välkomna på Korpen Orsa Mora Motionsidrottsförenings årsmöte torsdagen den 30 mars kl. 18.00 på Korpen. Tidigare har en personlig inbjudan gått ut till alla medlemmar. 

Årsmöteshandlingar

Dagordning  

Verksamhetsberättelse 

Ekonomisk redovisning 

Revisorrapport

Verksamhetsplan 2023 

Budget 2023