Korpen erbjuder ett antal föreläsningar som syftar till att inspirera och motivera till en positiv livsstil genom enkla verktyg i vardagen. I samtliga föreläsningar blandas teori med diskussioner på ett lättsamt sätt.

Nedanstående föreläsningar går att beställa var för sig eller kombineras utifrån arbetsplatsens önskemål. Upplägget bestäms tillsammans med dig som beställare för att passa din organisations specifika behov.

Hälsa som resurs

 • Vad är hälsa?
 • Hälsans betydelse i arbetslivet och på fritiden
 • Vilka faktorer påverkar hälsan och välbefinnandet?
 • Livsstilskompetens
 • Enkla metoder för att stärka den fysiska, sociala och mentala hälsan

Motion för nytta och nöje

 • Från homosapiens till homozappinens
 • Motionens effekter- ger år till livet och liv till åren
 • Att orka arbeta och orka vara ledig
 • Rörelseglädje
 • Att hitta rörelse i vardagen

Kost för ork och hälsa

 • Vad behöver vi få i oss för att må bra?
 • Nyttig mat behöver inte vara tråkig
 • Inget är förbjudet att äta
 • Enkla knep för hälsosamma matvanor

Balans i livet

 • Stressorer
 • Att välja förhållningssätt, tankens kraft
 • Att bygga en buffert- rörelse, återhämtning, kost och sociala relationer