Skatteregler för motion och friskvård

Från och med 1 januari 2004 har förutsättningarna för skattefri motion och annan friskvård förtydligats och förenklats bl a med hänvisning till att formerna för motionen har utvecklats och att sättet för att utöva motionen förändrats. Motionen och friskvården behöver inte längre utövas i arbetsgivarens egna lokaler, i förhyrda lokaler, enligt abonnemang eller vara av kollektiv natur.

Det avgörande för skattefriheten är att motionen och friskvården riktar sig till hela personalen, är av enklare slag och av mindre värde samt inte får bytas ut mot kontant ersättning. Det är själva förmånen av motionsaktiviteten som kan vara skattefri.

Exempel på skattefri motion är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter samt lagsporter. Även sådana friskvårdsaktiviteter som t ex tai chi, qi gong, kostrådgivning och information om stresshantering kan vara skattefria.

Kravet på att massage måste klassas som rehabilitering för att bli skattefri har nu tagits bort. Detta innebär att arbetsgivaren kan erbjuda alla sina anställda massage som skattefri förmån.

Det finns ingen fastställd beloppgräns hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån högst får kosta. Ett årskort till en gymanläggning kan vara en sådan skattefri personalvårdsförmån av mindre värde som är undantagen från skatteplikt. Ett årskort till gängse pris på orten är normalt skattefritt. Det viktiga är att motionen är av sådant enkelt slag som angetts ovan.

Skattefriheten förutsätter att motions- och friskvårdsförmånen riktar sig till hela personalen. Det innebär att erbjudandet ska omfatta samtliga anställda oavsett anställningsform, således även korttidsanställda, vikarier m fl.

Vidare kan den anställde själv betala motionsavgiften, och mot kvitto få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg. Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg vare sig det avser årskort, klippkort eller enkelbiljett utan att skattefriheten påverkas, under förutsättning att betalningen avser förmåner som uppfyller kriterierna för skattefri motions- eller friskvårds- aktivitet.

Även sådan behandling som syftar till att motverka besvär på grund av ensidigt arbete kan räknas till friskvård. Det innebär att också mer individuellt inriktade behandlingsformer kan ingå. En förutsättning för skattefrihet är att kostnaden för behandlingen är av mindre värde och att erbjudandet om förmånen riktar sig till alla anställda.

Läs mer på skatteverkets hemsida