Styrelsen

Vår styrelse består av:

Ordförande: Göran Murvall

Sekreterare: Eva Olivestedt

Kassör: Anders Hedlund

Ledamöter: Vaili Broman, Eva Sandler

Suppleant: Lena Murvall