Under uppbyggnad, för mer information, kontakta kansliet på info@korpengotland.se

 

Vi vill hjälpa er att skapa lönsamhet i ert friskvårdsarbete. Oavsett om ni vill arbeta strategiskt med att förbättra personalhälsan eller få era medarbetare att röra på sig så har ni kommit rätt. Korpen kan hälsa och företagsidrott!

Hälsa är mer än bara motion. Hälsa är en kombination av gemenskap, rörelse, glädje, vila och bra mat. Det handlar om att hitta en bra balans i livet och glädjeämnen i vardagen. Arbetsplatsen spelar en viktig roll i människors liv och välmående.

Korpen Gotland hjälper och stöttar arbetsplatser och företag med att arbeta strategiskt och förebyggande med hälsa och friskvård. Vi ger er de rätta verktygen och coachningen som krävs för en långvarig, lönsam och framförallt en hållbar friskvårdssatsning. 

Hör av er till vår friskvårdskonsulent för mer information!

Gruppträning

Kurser och utbildningar

Föreläsningar

Föreläsningar

Hälsoprofilen

Hälsoprofilen