Vi hoppas på en ny grupp med stavgång till hösten.
Mer info hittar du här, Stavgång.