Vi söker cirkelledare och barngympa-administratör!

Nu söker vi DIG som vill var med i vårt team! Kan du tänka dig att hjälpa till med något av detta?

* leda ett cirkel/stationspass - vi hjälper dig med övningar! dela ett pass och kör varannan vecka!

* spindel i nätet för barnverksamheten - vill du stötta med att hålla ordning på detaljerna kring våra populära barngympagrupper?

* leda barngympa (eller nån annan barnaktivitet!)

* dra igång bollsporter: innebandy, pickleball... Vi ordnar lokal, material, administration, kunskap - du bidrar med engagemanget!

Kontakta oss med vilken fråga som helst!