Vår anläggning i Mjärdevi Science Park är öppen för alla. Medlemmar, hyresgäster och andra som är intresserade av att nyttja någon av våra verksamheter. Här hittar du gym, gruppträning, friskvård, idrottshallar och kansli.

Här hittar du vår webbutik och onlinebokning av hallarna.

Gruppträning