Handlingsplan mot mobbning, kränkningar och övergrepp

Som ett led i att utveckla och förankra föreningens arbete med trygg idrottsmiljö, samt för att uppfylla samhällets krav på en förening med barn- och ungdomsverksamhet så har det bedömts angeläget att ta fram en handlingsplan för att förebygga mobbing, kränkningar och övergrepp.

Föreningen har ungefär 15 olika barn- och ungdomsgrupper igång under en termin, och denna siffra kan förhoppningsvis öka allteftersom föreningen bygger upp sin verksamhet. 

Korpens värdegrund består av värdeorden, glädje, gemenskap och alla är välkomna. Att plocka dessa vidare i arbetet för att förebygga mobbning, kränkningar och övergrepp är en självklarhet.

Vår handlingsplan handlar till stor del om lyhördhet för vår egen verksamhet och lyhördhet från våra medlemmar. Vi vill ha en öppenhet, där frågor, synpunkter känslor kan yttras så fort de uppstår. Vi vill också med den här handlingsplanen tydliggöra vilka ansvar medlemmar, ledare och styrelse har i frågan. Det är vi tillsammans i föreningen som skapar en trygg idrottsmiljö och det är i våra möten och interaktioner vi kan rannsaka oss själva.

Tillsammans i Korpen.

Skicka dina tankar eller klagomål till vår föreningsmejl lycksele@korpen.se så tar vi tag i situationen på en gång.