Verksamhetsberättelser och planer

Varje förening jobbar aktivt för en levande verksamhetsplan som tydligt visar vilken riktning föreningen siktar mot. 

Här kommer vi att länka in våra aktuella årsberättelser och planer. Du som medlem är viktig, det är ni medlemmar som styr vår verksamhet.

Ta gärna tillfället i akt och skumma vår verksamhetsplan och läs berättelsen. 

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan 2024 inkl budget

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Ungdomssatsning