Regler i korpserien i innebandy

Läs även: Korpen Stockholms tävlingsbestämmelser för bollsport

Seriespelet i innebandy är en av våra största verksamheter. Reglerna utgår från de regler som förbundsserierna spelar efter men med vissa anpassningar till Korpen. Förbundets regelbok finns att läsa på svensk innebandys hemsida.


1. Övergripande

Seriekategorier

  • Dam: Enbart tillåtet att spela med damspelare i laget.
  • Mix: Blandat dam och herr. Det får vara max tre av respektive kön på planen (exklusive målvakt).
  • Herr: Valfritt antal dam- och herrspelare. 
  • Veteran: Enbart spelare från 40 år och uppåt. Valfritt antal dam- och herrspelare. 

Speltid

I klassen 6-spelare spelas matcherna 3x15 minuter. I Klassen 3-spelare och 4-spelare spelas matcherna 2x12 minuter. Samtliga matcher tillämpar rullande tid, det innebär att tiden rullar även under fasta situationer (mål, utvisning, straff). Vid eventuella skador rullar klockan om spelet kan återupptas inom rimlig tid. Vad som anses som rimlig tid är på domarnas bedömning. Timeout är ej tillåtet.

Antal deltagare i respektive klass
I klassen 6-spelare måste laget ha minst 4 spelare på plats för att starta matchen. I klassen 3-spelare måste laget ha minst 2 spelare. I klassen 4-spelare måste laget ha minst 3 spelare. Drar laget på sig utvisningar under matchen och på grund av det inte har tillräckligt med spelare på planen (3 utespelare i 6-spelare, 1 utespelare i 3-spelare och 2 spelare i 4-spelare) så förlorar laget matchen på walkover. Obegränsat antal avbytare får användas.

Laguppställning
Alla lag måste skicka in sin laguppställning innan match. Detta görs i vårt IT-system KIT. Lagledaren kan välja att kalla spelare till match (alla spelare får då ett mail där de kan svara Ja eller Nej) eller välja vilka spelare som ska spela den specifika matchen. Domaren kontrollerar att båda lagen har bekräftat sin laguppställning innan matchen kan starta. För att kunna ingå i en laguppställning behöver spelaren ha ett aktivt medlemskap samt finnas med i truppen.

Kommer det till Korpens kännedom att en spelare som ej är uppförd på laguppställningen spelar match riskerar laget varning, böter alternativt förlust med 0-5.

Byten
Byteszonen 0,5 m från sarg vid respektive avbytarbänk. Byten ska ske på rätt sida av mittlinjen, den utbytte får t.ex. inte gå av planen på kortsidan medan den inbytte hoppar in på långsidan. Undantaget är givetvis om den utbytte spelaren är skadad och inte kan ta sig till långsidan.

Innan och efter match
Lagen som spelar första matchen för dagen ansvarar för att ställa i ordning målburar, bänkar och sarg. Domare ansvarar för att inspektera att dessa är speldugliga, utan skaderisk samt rapportera eventuella brister. Om utrustningen inte placeras till belåtenhet har domarna rätt att fördröja matchstart tills lagen åtgärdat detta. Lagen som spelar sista matchen i hallen ansvarar för att ställa undan målburar, bänkar och sarg samt plocka upp och slänga skräp och kvarglömde föremål. Om lagen lämnar hallen innan domarna godkänt att allt är till belåtenhet kan en straffavgift tillämpas lagen i efterhand.

Walkover
Walkover utdöms om ett lag inte dyker upp eller ej innehar fullständig laguppställning vid matchstart. Vid utdömd walkover debiteras laget 700 kr i straffavgift i klassen 6-spelare, 300 kr per match i klassen 3-spelare och 350 kr per match i 4-spelare. Motståndarna erhåller 3 poäng samt vinst med 5-0. Det är viktigt att lag som lämnar walkover meddelar motståndare samt domare innan match för att dessa inte ska ta sig till hallen i onödan.

Dra sig ur
Lag som drar sig ur måste betala en straffavgift motsvarande walkover-avgift för en spelomgång. 

Domare saknas
Om domare inte finns på plats till matchstart ska matchen ändå genomföras. Kan ingen utomstående döma matchen ska en domare från något av lagen utses. Om en domare är mindre än 20 minuter sen till sitt uppdrag har domaren rätt att hoppa in och döma klart matchen samt rätt till halvt arvode. Om domaren är mer än 20 minuter sen har lagen rätt att helt neka domaren arvode.

Spela i flera lag
Det är tillåtet att representera flera lag, dock inte i samma division. Spelaren måste vara registrerad i samtliga lags spelarförteckning. I undantagsfall kan det vara tillåtet att hoppa in för ett lag i samma division om laget saknar spelare, i detta fall måste dock motståndarna gå med på inlåningen (se nästa punkt; inlåning av spelare).

Inlåning av spelare
Vid inlåning av spelare från samma division får ett lag låna in högst det antal spelare som krävs för att bli ett fullt lag; 5 utespelare + målvakt i klassen 6-spelare och 3 utespelare + eventuell målvakt i 3-spelare. Vid inlåning av målvakt är det dock godkänt att vara fler utespelare än fullt lag.  Motståndarlaget måste ha godkänt inlåning innan matchen startar. Om motståndarlaget ej godkänner inlåningen eller om laget inte kan låna in tillräckligt många spelare för att få starta matchen ska walkover utdömas.

2. Utrustning

Lagens och spelarnas utrustning
Spelare ska vara utrustade med inomhusskor av idrottsmodell samt innebandyklubba. Klubbans hook får ej mäta över 3 centimeter och klubbans delar behöver ej vara av samma tillverkare.

Tröjor
Samtliga spelare i laget ska ha tröjor med enhetlig färg samt olika tröjnummer (1-99). Har båda lagen samma eller förväxlingsbar färg på tröjorna ska laget som är noterat som bortalag byta tröjor eller ta på sig västar. Dessa skall också vara numrerade och ritade eller tejpade nummer är godkänt. Det skall åtgärdas innan matchstart eller omedelbart vid påtalande från domare.

Lagkapten
Lagkapten ska vara utrustad med kaptensbindel eller tejp på valfri arm med färg i god kontrast till tröjfärg.

Personlig utrustning
Smycken som kan orsaka skada för den egna spelaren eller andra spelare är ej tillåtet, det är inte heller tillåtet att spela med keps. Domaren avgör vilka smycken som innebär skaderisk och dessa ska åtgärdas omedelbart vid påtalande. Medicinsk utrustning och skydd är tillåtet om nödvändigt så länge de inte innebär en tydlig ökad skaderisk för den egna spelaren eller andra spelare. Glasögon är tillåtet.

Målvakt
Målvakt ska vara utrustad med hjälm med gallervisir utan åverkan som kan innebära skaderisk för den egna spelaren eller andra spelare. Skyddsutrustning är tillåten för målvakt men får inte användas i avseende att täcka målet.

Felaktig utrustning
Åtgärdas inte utrustning i enlighet med dessa direktiv efter tillsägelse kommer laget att drabbas av 2 minuters utvisning. Åtgärdats inte utrustningen inom ett byte efter första utvisningen ska tekniskt matchstraff utdömas.

3. Fasta Situationer

Bestämmelser för tekning
Vid tekning på mittlinjens tekningspunkt väljer alltid bortalaget vilken sida av bollen de önskar placera klubban på först. Hemmalaget får därefter placera sin klubba på motsatt sida. Vid tekning på tekningspunkt i hörnen ska försvarande lag välja sida först. Tekning får gå direkt i mål.

Bestämmelser inslag
När bollen lämnar planen ska inslag dömas till icke felande lag. Vid inslag ska bollen placeras 1,5 meter (6-spelare) eller 0,5 meter (3-spelare) in i banan längs med långsidan eller på krysset i hörnet som är närmast den plats där bollen lämnade planen på kortsidan.

När bollen tar i taket eller föremål ovanför planen ska bollen placeras 1,5 meter (6-spelare) eller 0,5 meter (3-spelare) in i banan på den plats längs med långsidan som är närmast den plats där bollen lämnade planen, eller på krysset om den tar i taket bakom mållinjens betänkta förlängning.

Bestämmelser frislag
När en frislagsbelagd förseelse begås ska frislag dömas till icke felande lag.
Bollen ska placeras på den plats där förseelsen ägde rum. Frislag kan placeras var som helst på planen, dock ej bakom mållinjens betänkta förlängning eller innanför en radie av 3,5 meter (6-spelare) eller 2,5 meter (3-spelare) från mållinjen. Om en frislagsbelagd förseelse begås bakom mållinjens förlängning så ska frislaget placeras på krysset som är närmast den plats för förseelsen ägde rum. Om en frislagsbelagd förseelse begås framför mål, närmare mållinjen än 3,5 meter (6-spelare) eller 2,5 meter (3-spelare) så ska frislaget placeras närmast den plats där förseelsen ägde rum utanför denna radie och försvarsmuren 0,5 meter framför mållinjen.

Fördel
Frislag kan avvaktas med en så kallad ”Fördel” om domarna bedömer att icke felande lag gynnas av att spela ut sekvensen efter förseelsen. Med att spela ut sekvensen menas att genomföra en gynnsam passning till medspelare, behålla kontroll på bollen i en bättre position än vid utdömt frislag, välja att spela bollen mot egen försvarszon, skjuta iväg bollen eller avslut på mål. I dessa fall ska fördelen verkställas och släpps så snart spelaren spelat ut sekvensen.
Om fördel verkställs men spelaren inte har möjlighet att spela ut sekvensen då felande lag tar kontroll över bollen eller aktivt stör spelaren ska frislag dömas där den första frislagsbelagda förseelsen begicks. Om felande lag begår ytterligare frislagsbelagda förseelser under en fördel ska utvisning utdömas för upprepade förseelser. Om icke felande lag skjuter bollen utanför plan under en fördel ska inslag dömas till andra laget.

Gemensamma bestämmelser
Bollen ska slås med klubban och får inte dras eller lyftas. Om domarna bedömer att situationen inte påverkas så behöver inte bollen ligga absolut still, spelas igång på ett helt korrekt sätt eller placeras på exakt rätt plats. Om domarna bedömer att bollen placeras eller spelas igång på ett sådant sätt att spelet påverkas ska in/fri-slaget omedelbart spelas om med ett korrekt utförande. Om spelet gått vidare och därefter resulterar i en gynnsam situation ska ingen åtgärd vidtas då domarna ska bedöma att det är andra läget som gynnar spelet.

Motståndarna ska omedelbart och utan uppmaning från domarna inta ett avstånd på 3 meter (6-spelare) eller 2 meter (3-spelare) från bollen, klubban inräknad. Om icke felande lag väljer att spela bollen medan felande lag försöker inta korrekt avstånd ska ingen åtgärd vidtas.

Spelaren som utför in-/frislaget får inte röra bollen igen förrän den vidrört en annan spelare eller en annan spelares utrustning. Spelaren får inte sparka igång bollen vid in/frislag.

4. Straffslag

Bestämmelser 3-spelare med målvakt & 6-spelare
Straffslag ska utföras av en utespelare från icke felande lag mot felande lags målvakt. Alla andra deltagare ska befinna sig i respektive byteszon. Utvisade spelare ska stanna kvar på utvisningsbänken under pågående straffslag. Målvakten ska befinna sig på målvaktsområdet och utspelaren på mittpunkten när straffen startar. Straffslag startar alltid på domarens signal.

Bestämmelser 3-spelare utan målvakt
Straffslag ska utföras av en utespelare från icke felande lag från mittpunkten mot mål utan målvakt. Alla andra deltagare ska befinna sig i respektive byteszon. Utvisade spelare ska stanna kvar på utvisningsbänken under pågående straffslag. Straffslag startar alltid på domarens signal. Spelaren får endast spela bollen med ett tillslag, inte fösas, sparkas eller lyftas.

Gemensamma bestämmelser
Spelarna ska vara tysta och visa hänsyn under pågående straffslag. Vid förseelser från felande lags byteszon under pågående straffslag ska lindrigt matchstraff samt ny straff utdömas. Vid förseelser från icke felande lags byteszon ska straffen avbrytas och räknas som genomförd samt kopplad utvisning tilldömas vid behov. Om målvakten under straffslag begår en förseelse ska nytt straffslag samt kopplad utvisning tilldömas.

Inga utvisningar påverkas vid mål på straffslag. Sittande utvisningar ska sitta kvar.

Straffslag kan avvaktas tills att den omedelbara målsituationen är över om domarna bedömer att icke felande lag gynnas av att spela ut sekvensen. Om det blir mål under ett avvaktande straffslag faller straffslaget. Avvaktande straffslag ska verkställas även vid period och matchslut.

6. Lagstraff (utvisningar)

Bestämmelser övergripande
När en utvisningsbelagd förseelse begås ska den felande spelaren visas ut i 2 minuter (vid ett mindre lagstraff) eller 2 + 2 minuter (vid ett större lagstraff). Spelaren ska befinna sig på utvisningsbänken under hela utvisningen och laget får spela med en mindre spelare på planen samma tid. Laget spelar som minst med 4 spelare (6-spelare) eller 2 spelare (3-spelare). Laget spelar med minst tillåtna antal spelare till dess att endast en utvisning mäts. Om laget har för få speldugliga spelare för att möta minimumantalet på grund av att för många i laget ådragit sig utvisning ska laget förlora på walkover.

Tillämpande av lagstraff
Korpen Stockholm jobbar aktivt med Fair Play och har nolltolerans mot könsord och svordomar. Därför tillämpas lagstraff även:

  • När en spelare svär för sig själv, mot medspelare, motståndare, domare, publik eller funktionär, då skall ett mindre lagstraff utdömas.
  • När en spelare använder grova svordomar eller könsord för sig själv, då skall ett större lagstraff utdömas.
  • När en spelare använder grova svordomar eller könsord riktat mot medspelare, motståndare, domare, publik eller funktionär, då skall ett grovt matchstraff utdömas. 
  • När en spelare protesterar mot dombeslut eller agerar störande, nonchalant eller felaktigt mot domare eller motståndare. (Hit räknas alla personer i som står i båset under match, såväl ombytta spelare som icke ombytta spelare/medföljare.) Störande, nonchalant samt felaktigt agerande räknas som en lindrigare förseelse än osportsligt uppträdande och ett mindre lagstraff skall utdömas.
  • När en lagkapten begär mätning av en motståndares hook och denna är större är 3 cm skall ett mindre lagstraff om 2 minuter utdömas till spelaren med för stor hook. Felande spelare ska inom ett byte efter utvisningen åtgärda eller byta ut sin klubba. Endast en mätning kan begäras per match/per lag och ingår i den rullande tiden.

7. Personligt straff

Ett personligt straff utdöms alltid 5 minuter tillsammans med ett 2 minuter lagstraff.

8. Matchstraff 

Gemensamma bestämmelser
Vid matchstraff ska domaren visa rött kort. En spelare/ledare som ådrar sig matchstraff ska omedelbart lämna hallen och får därefter inte delta i matchen. Spelare kan maximalt ådra sig ett matchstraff per match. Ytterligare förseelser ska rapporteras. Matchstraff leder alltid till ett större lagstraff (2+2 minuter) och lagkaptenen väljer vilken spelare som sitter av lagstraffet. Om lagkaptenen själv är utvisad eller vägrar göra detta kan domarna visa ut valfri spelare från laget. Domaren kan även utdela rött kort eller lagstraff vid förseelser som inträffar innan eller efter match.

Tekniskt matchstraff
Spelaren blir automatiskt avstängd från pågående match men kan spela kommande matcher.

Lindrigt matchstraff
Spelaren blir automatiskt avstängd från pågående match samt nästkommande match i samma seriespel.

Grovt matchstraff
Spelaren blir automatiskt avstängd från allt spel inom Korpen Stockholm innebandy under utredningsperioden samt till dess att kopplad avstängning upphör.

Anmälan för grov förseelse
Anmälan för grova förseelser vid utdömt grovt matchstraff ska domarna skicka in en anmälan till Korpen Stockholm påföljdskommitté som tar beslut om och hur länge spelaren ska vara avstängd. Grovt matchstraff kan även utdömas innan och efter match.

Vid grovt matchstraff ska lagkapten uppge spelarens namn och personnummer. Om det är lagkaptenen som begår förseelsen är det gemensamt ansvar från laget att uppge lagkaptenens namn och personnummer. Om laget inte kan eller vill uppge spelarens namn och personnummer har domaren rätt att avbryta matchen och laget förlorar på walkover. Laget blir även avstängt från vidare spel till dess att spelarens namn och personnummer kommer fram, även vid anmälan för grov förseelse innan eller efter match. Utförligare beskrivning finns i Korpen Stockholms tävlingsbestämmelser.

Reviderade 2022-07-08