Regler - Rinkbandy

Läs även: Korpen Stockholms tävlingsbestämmelser för bollsport

Rinkbandy spelas på en vanlig hockeyrink med hockeymål men istället för puck och hockeyklubba används bandyboll och rinkbandyklubba, eller bandyklubba. Varje lag har fem utespelare på isen samt en målvakt. 

Divisionsindelning baseras på föregående säsongs resultat samt eventuella önskemål. Nya lag placeras i regel i lägsta divisionen. Vi strävar efter ha 6 -9 lag i varje division (med reservation för undantag beroende på antalet anmälda lag).


Reviderade 2022-10-28

Inledning

För att minska risken för skador inom vår verksamhet vill vi uppmana alla lagledare och spelare:

 • att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning (10-15 minuter) i form av joggning, gymnastik och stretchövningar etc före match. En ordentlig uppvärmning minskar risken för skador och onödigt lidande.
 • att inte försöka vinna matchen till vilket pris som helst. Motion och att ha kul tillsammans är ju det väsentligaste i Korpens verksamhet. Ett balanserat humör och trivsel på planen minskar också risken för skador. 

1. Spelplanen

Rinkbandy spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken"). 

Inställd/avbruten match:

 • är det under 22 minusgrader ställs matchen in (gäller utomhusmatcher)
 • i övrigt är det upp till domaren att avgöra om spelplanen är i speldugligt skick.

2. Utrustning

Lagens dräkter skall skilja sig från varandra. Utespelarnas tröjor ska vara numrerade.

Om domaren bedömer dräktfärgerna för likartade skall bortalaget byta dräkt. Målvakten skall ha avvikande tröjfärg. Lagkapten skall bära armbindel.

Hjälm, halsskydd och munskydd/tandskydd är obligatoriskt för samtliga spelare på isen. Alla tre ska vara CE-märkta. Hjälmens hakrem skall knäppas samman med hjälmen. Visir eller helgaller kan användas. Vid visir krävs munskydd/tandskydd men vid helgaller krävs däremot inte munskydd/tandskydd. Utespelarnas skydd skall vara under matchdräkten, t.ex. armbågsskydd och benskydd. En spelare får inte bära någon form av föremål som kan vara farlig för sig själv och övriga spelare.

Hjälm med galler är obligatorisk för målvakten. Målvaktens utrustning ska vara uteslutande av kroppsskyddande karaktär och får inte innefatta delar som är avsedda att täcka målet. Bandymålvaktsskydd är standard. Om hockeymålvaktsskydd används gäller att dessa ej får vara större än 30,5 cm breda och 80 cm höga när de sitter på. Målvaktshandske får ej vara försedd med "simhud" mellan fingrarna för att förstora en normal bandymålvaktshandske. Målvakten får ej använda klubba.

Klubbans bredd får på inget ställe överstiga 7 centimeter med eller utan bindning. Längden mäts längs yttre sidan av klubbans böjning och får inte överstiga 130 centimeter. Hörn och kanter på klubbans nedre del ska vara avrundade och klubban får inte ha några metallbeslag. Klubbans böjning ska tydligt urskilja sig från bollens färg. Klubban får ej vara hookad. Spel med icke reglementsenlig klubba medför utvisning.

Hemmalaget skall hålla/medtaga minst 3 av Svenska Bandyförbundet godkända matchbollar. (Den cerisefärgade)

3. Speltid och avslag

Matcherna spelas 2x20min.

Lotten avgör vilket lag som skall göra avslag eller välja sida. Avslag utföres på domarens signal från mittpunkten och avslaget får göras åt vilket håll som helst.

Spelare skall vid avslaget stå på egen planhalva och får inte överskrida mittlinjen förrän bollen satts i spel. Motståndarlagets spelare skall stå utanför mittcirkeln på motsatt planhalva. Den som utför avslaget får inte spela bollen på nytt förrän den berörts av annan spelare. Felaktigt avslag görs om. Mål kan inte göras direkt på avslag. 

4. Spelare

Laget skall bestå av 1 målvakt och 5 utespelare. Minimum antal spelare för att starta matchen är 4 spelare varav 1 målvakt. Matchen bryts om antalet spelare på planen i ett lag blir färre än 3 varav en målvakt.

När 2 minuter återstår av matchen får laget byta ut sin målvakt mot en utespelare och spela med "tom målbur".

Det är tillåtet att låna in spelare upp till fullt lag. Lån från lag i samma serie måste godkännas av motståndarlaget och domaren ska informeras.

Spelarbyte får ske under spelets gång och skall ske vid avbytarbåset. Spelare som skall utbytas måste lämna isen innan avbytare träder in på isen.

Alla lag måste skicka in sin laguppställning innan match. Detta görs i vårt IT-system KIT. Lagledaren kan välja att kalla spelare till match (alla spelare får då ett mail där de kan svara Ja eller Nej) eller välja vilka spelare som ska spela den specifika matchen. Domaren kontrollerar att båda lagen har bekräftat sin laguppställning innan matchen kan starta. För att kunna ingå i en laguppställning behöver spelaren ha ett aktivt medlemskap samt finnas med i truppen. Kommer det till Korpens kännedom att en spelare som ej är uppförd på laguppställningen spelar match riskerar laget varning, böter alternativt förlust med 0-5.

5. Domare

Domaren skall vara klädd i traditionell domarjacka samt bära hjälm. Om domare inte finns på plats till matchstart ska matchen spelas ändå. Om ni ej kan få någon utomstående att döma matchen ska en domare från något av lagen utses, ett tips är att döma en halvlek var.

Domaren skall stävja allt ojuste spel. Denne kan under matchen förebygga missförstånd genom att med tecken eller andra anvisningar ange arten av beivrad förseelse. Spelare som visar tendens till farligt spel eller osportsligt uppträdande skall tillrättavisas på ett bestämt och behärskat sätt.

Domaren skall undvika diskussioner och tvister med spelare, lagledare eller funktionärer. Endast lagkapten med armbindel äger rätt att konferera med domaren om så bedöms nödvändigt.

Domaren skall inte onödigt fördröja frislag. Om domaren anser det lämpligt kan denne omedelbart blåsa dubbelsignal som tecken på att spelet kan återupptas så snabbt som möjligt.

Frislag bör inte dömas om det felande laget gynnas av spelavbrott. Vid svårare skador har domaren rätt att avbryta match.

Domaren får också före en match neka spelare att delta om denne uppträder på ett för motionsidrotten icke hedrande sätt. Laget får vid sådant tillfälle sätta in en annan spelare i laget.

Till god sed hör att domare och spelare tackar varandra efter matchen. 

6. Spel på bollen

Klubban skall vara på isen när en spelare föser, ger riktning åt eller för med sig bollen. Slag eller försök till slag är förbjudet. Bollen får stoppas (ej styras) med klubban under knähöjd, skridsko (ej lyftad) eller kroppen (om spelaren står på isen).

Det är tillåtet att med skridskon sparka bollen till egen klubba eller medspelare. Boll som är inom målområdet får spelas med klubba.

7. Spel mot motståndare

Det är tillåtet att tränga eller hindra en motspelare som har bollen eller då bollen är inom spelhåll (ett skridskoskär). Tackling eller våldsam undanträngning är däremot förbjuden. När bollen är utom spelhåll får motspelare inte hindras eller angripas.

Det är förbjudet att sparka, sätta krokben för, knuffa samt med hand eller klubba slå och hindra en motspelare. Det är också förbjudet att slå på, låsa eller trycka ner motståndarens klubba eller på annat sätt hindra spelaren att använda den. 

8. Målvaktens spel

Målvakten får inom eget straffområde använda skridskor eller valfri kroppsdel för att stoppa bollen.

Målvakten får kasta, sparka samt hålla bollen (dock max 5 sekunder).

Om målvakten inte kan befria sig från bollen skall domaren stoppa spelet och döma tekning. Målvakten får inte utföra straffslag.

Byte av målvakt får endast ske vid skada eller vid sidbyte. Domaren skall underrättas om målvaktsbyte. Utkast från målvakt får ej gå direkt i mål. ( >målvaktens boll.)

Om bollen fastnar på målburen döms Målvaktens boll. 

9. Godkännande av mål

Mål döms när bollen rätt spelad till sin helhet passerat mållinjen inom målburen. Mål skall också godkännas om någon i det försvarande laget förpassar bollen i egen målbur på ett annars regelvidrigt sätt, t.ex. genom spark eller slag med klubba.

Om målburen flyttas äger domaren rätt att godkänna mål om bollen enligt domarens bedömning passerat mållinjen innanför målburens ursprungliga/rätta läge. 

10. Tekning

Tekning utföres på följande sätt:

Bollen placeras på isen och en spelare från vardera laget står mittemot varandra med klubban på var sin sida om bollen. Spelet igångsättes när domaren blåser.

Tekning döms:

 • när bollen fastnat på utsidan av målbur,(tekningen utföres på den förlängda mållinjen)
 • när bollen spelats över sargen och domaren inte kan avgöra vem som slagit ut den, (tekningen utföres vid den plats bollen lämnade banan)
 • när bollen är ofrivilligt låst av utespelare i försvars eller anfallszon - Tekning utföres minst 3 meter från målburen på den förlängda mållinjen.
 • när bollen är ofrivilligt låst av utespelare i neutral zon (tekningen utföres vid den plats bollen blev låst).

Tekning döms också vid skada på spelare eller när något annat inträffat som inte föranleder fri- eller straffslag. 

11. Frislag

Frislag döms vid regelbrott som inte föranleder tekning eller straffslag.

 • Vid förseelse, av försvarande lag, inom straffområdet utförs frislaget från närmaste röda punkt.
 • Vid förseelse, av anfallande lag, inom straffområdet utförs frislaget från den plats förseelsen inträffade.
 • Vid förseelse i mittzonen utförs frislaget från den plats förseelsen inträffade.
 • Vid förseelse vid sargen utförs frislaget på en punkt inte närmare sargen än 1 meter.

Vid frislag skall motspelaren stå utanför cirkeln eller minst 5 meter från bollen.

Bollen skall ligga stilla när frislaget utföres. I annat fall görs frislaget om.

Vid frislag får bollen gå direkt i mål.

Den som utför frislaget har ingen skyldighet, däremot rättighet, att vänta tills motståndaren intagit rätt avstånd till bollen (se § 6 ang. slag) 

12. Straffslag

Straffslag döms för förseelser vid spel framför eget mål och där given målsituation föreligger. Straffen slås som sk. "hockeystraff" från blå linjen.  

Endast straffläggaren och den försvarande målvakten får befinna sig innanför blå. Målvakten skall stå på mållinjen tills bollen satts i rörelse. Bollen ska hela tiden föras framåt. Ingen retur. Går bollen inte i mål blåser domaren av och försvarande lag återupptar spelet från förlängda mållinjen. 

Vid förseelse som föranleder 2 minuters utvisning samt straffslag skall domaren döma antingen utvisning eller straffslag. Vid förseelse som föranleder 5 minuters utvisning eller mer kan både utvisning och straff dömas.
Speltiden skall vid behov utsträckas för utförande av straffslag (se § 6 ang. slag).

Straffläggning i cuper och slutspel:

Vid straffläggning i en utslagningsmatch är det tre straffar per lag som gäller. Det lag som vinner lottningen väljer vilket lag som börjar. Det ska vara tre olika straffskyttar per lag. Vid fortsatt lika efter tre straffar gäller sudden death. Då får vilken spelare som helst lägga straff och flera gånger i följd, tills det är avgjort.

13. Otillåtet spel - Åtgärd

Det är otillåtet att:

 • avsiktligt stoppa bollen med hand, huvud, lyft skridsko eller klubba ovanför knähöjd - Frislag
 • spela knästående med ett eller två knän i isen - Frislag
 • spela sittande eller liggande - Frislag
 • kasta sig på isen för att stoppa bollen eller motspelare - Frislag
 • slå på, lyfta eller sparka motståndarens klubba - Frislag
 • spela med avslagen/trasig (avslagen/trasig klubba skall plockas upp av spelaren och bytas vid avbytarbåset) - Frislag

Sker ovanstående förseelser vid spel framför eget mål och där given målsituation föreligger, döms straffslag.

 • avsiktligt sparka bollen i mål - Frislag
 • låsa bollen vid sargen - Frislag (Om domaren har svårt att avgöra vem som felat döms tekning)
 • för anfallande lags spelare befinna sig med någon kroppsdel (förut "stå") i försvarande lags målområde - Frislag
 • när målvakten fångat bollen, studsa eller lägga den på isen och ta upp den igen - Frislag
 • bollen, vid utkast från målvakten, passerar mittlinjen utan att först ha vidrört isen, sargen eller någon spelare - Frislag från den plats där bollen passerat mittlinjen
 • angripa målvakten inom dennes straffområde - Frislag

Frislag döms även:

 • när bollen spelas utanför sargen och domaren kan avgöra vem som slagit ut den, gäller även om bollen går upp i skyddsnätet ovanför sargen.
 • när bollen erövrats av "felande" lag vid avvaktande utvisning enligt "fördelsregeln"
 • om anfallande spelare knuffar målburen ur sitt läge
 • om bollen träffar belysningsarmaturen eller spelas ovanför densamma
 • om den som utför ett frislag spelar bollen på nytt innan den berörts av annan spelare
 • spelare spelar med ej godkänd klubba

Om domaren bedömer en förseelse som grov kan även utvisning utdömas. 

14. Utvisning

Utvisning 2 minuter döms för följande förseelser:

 • upprepade ojusta (ej våldsamma eller farliga) angrepp på motspelare
 • slag på skridsko (tripping)
 • fasthållning
 • spel utan klubba
 • osportsligt uppträdande
 • vid förseelser som ger avgörande fördel (som normalt döms som frislag)
 • avsiktligt knuffa egen målbur ur sitt läge
 • om målvakten fångar bollen utanför sitt eget straffområde
 • avsiktligt spela bollen över sargen
 • felaktigt spelarbyte/för många spelare på planen
 • efter tidigare tillsägelse fördröjt motståndarlagets frislag, gjort sig av med avslagen klubba på felaktigt sätt, återinträtt i spelet utan reglementsenlig utrustning eller att målvakten studsat bollen i isen sedan denne fångat den.
 • spel med otillåten utrustning

Om domaren vid förseelse, som föranleder 2 minuters utvisning, tillämpar "fördelsregeln" skall denne sträcka ena armen rakt upp och därefter, vid avblåsningen, fälla den mot den spelare som skall utvisas. Om fördelen resulterar i mål upphävs utvisningen. Utvisad spelare kommer in vid mål. Har laget flera spelare utvisade kommer den först utvisade spelaren in. Gäller ej vid fem minuters utvisning.

Vid 2 minuters utvisning av målvakten avtjänas straffet av en utespelare. 

Protest mot domslut kan ge 2 min, 2 + 5 min eller 5 min. Vid 2 + 5 min är 2 min lagstraff och 5 min personligt straff.

Utvisning 5 minuter döms för följande förseelser:

 • kastar klubba mot boll eller motspelare
 • tackling vid sargen
 • våldsamt eller farligt angrepp på motspelare genom t.ex. på åkning, ben- eller knätackling, obehärskat slag med klubba
 • protest mot domslut eller domarens åtgärder

Vid 5 minuters utvisning av målvakten avtjänar denne straffet själv och ersätts i målet av en utespelare. För att ej fördröja spelet lånar utespelaren endast målvaktshjälm och handskar.

"Fördelsregeln" gäller inte vid 5 minuters utvisning.

Matchstraff döms för följande förseelser:

 • brutalt angrepp på motståndare med t.ex. slag på armar, händer eller kroppen. Spelare som utvisas för resten av matchen, och domaren bedömer förseelsen som grov, skall spelare av domaren rapporteras till arrangören samtav stängas under pågående utredning i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
 • fortsatta protester mot domslut
 • missfirmande av domare, spelare, ledare, funktionärer eller åskådare
 • spelare som i matchen ådrar sig sin andra 5 minuters utvisning

Vid grova utvisningar måste laget uppge spelarens namn. Laget är avstängt från vidare spel till dess att spelarens namn kommer Korpen tillhanda. Om namnet inte inkommit inom 14 dagar utesluts laget ur serien.

Utvisad (grov utvisning) spelare får ersättas efter 5 minuter. Den utvisade spelaren får ej vistas vid planen utan måste lämna spelplatsen.

Matchstraff kan vara lindrigt eller grovt. Vid lindrigt matchstraff får spelaren inte spela mer under den pågående matchen plus nästkommande match. Vid grovt matchstraff lämnar domaren in en anmälan till påföljdskommittén och spelaren är avstängd tills beslut är taget i ärendet.

Ett lag kan drabbas av röda kort såväl före som efter matchen. Domaren har med andra ord rätt att anmäla händelser som inträffar från det att laget anländer till arenan tills dess att de lämnar densamma. Allt för att stävja dåligt uppförande och t.ex. hot mot domare eller motståndare.Om ett lag drar på sig upprepade grova utvisningar kan laget bestraffas med poängavdrag, böter eller uteslutning ur serien.

Matchen avbryts om ett lag på grund av flera samtidiga utvisningar har mindre än 3 spelare, inkl. målvakt, på banan.

15. Störande moment

Domaren äger rätt att bryta matchen om endera lagets publik uppträder så störande, att det bedöms omöjligt att på ett korrekt sätt fullfölja matchen.

Ej felande lag tilldöms segern med aktuellt resultat eller med målsiffrorna 5 - 0 d.v.s. det mest fördelaktiga för vinnande lag. 

16. Walkover

Vid lämnad walkover döms det närvarande laget som segrare med målsiffrorna 5-0. Att lämna walkover kostar 300 kr om motståndare, domare och kansli meddelas minst 4 timmar innan matchstart. Walkover som ej meddelas i tid kostar 600 kr.

Vid anmälan betalas en walkover-pott på 600:- motsvarande två (eventuella) walkover-matcher. Om inga walkover lämnas återfås potten på begäran upp till 18 månader efter säsongens slut eller ligger kvar till nästkommande säsong. 

17. Veteranserien

Veteranserien är öppen för spelare som fyller minst 40 år under säsongen. Varje lag har rätt att ha en underårig spelare i mål. 

18. Övrigt

Domaren äger rätt att ej tillåta spel eller avbryta pågående match om isens kvalitet är så dålig att ökad risk för skada finns.

Lagen bör se till att "första förband" finns tillgängligt. Kylpåse eller motsvarande bör finnas tillhands om skada inträffar och där nedkylning kan bidra till minskad blödning.

Vid allvarlig skada, som föranlett läkarbesök, skall den skadade snarast kontakta arrangören för anmälan av idrottsskada.


Vanliga frågor #rinkbandy #regler

Vilka regler är viktiga att ha koll på?

Du och dina lagkamrater behöver läsa igenom regler för rinkbandy samt våra gemensamma tävlingsbestämmelser. Det är lagledaren som ansvarar för att alla i laget har koll på reglerna.

Hur gör jag för att bli medlem i Korpen Stockholm?

För att bli medlem i Korpen Stockholms Motionsidrottsförening behöver du skapa ett konto hos oss och köpa ett medlemskap. Medlemskapet kostar 50 kr/år. Du måste vara medlem för att delta i föreningens aktiviteter, oavsett om du spelar innebandy med ett lag eller om du tränar yoga. Dessutom ingår en försäkring i ditt medlemskap.

Klicka här för att skapa ditt konto och köpa medlemskap