Medlemsförsäkring - Under, till och från din korpaktivitet

Korpen Stockholms medlemmar är försäkrade via Folksam. För att vara försäkrad måste man ha ett aktivt medlemskap i vårt medlemssystem (KIT). Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar vid deltagande i seriespel, cuper, tävlingar, pass eller träningar anordnade av Korpen Stockholm.

Vid skada ska en skadeanmälan göras via telefon 020-44 11 11. För att underlätta hanteringen är det bra att ha Korpens försäkringsnummer K 65500 till hands.

Villkor och mer information finns att läsa på Folksams hemsida

Råd & vård

Råd och Vård för idrottsskador är en kostnadsfri tjänst som ingår i idrottsförsäkringen. Hit kan du ringa för att få råd och hjälp med att undvika och behandla idrottsskador. Du får också hjälp med att dokumentera och anmäla olycksfall direkt till oss.

När du ringer får du prata med en legitimerad fysioterapeut som är specialist på idrottsskador. I vissa fall har du rätt till vidare behandling hos fysioterapeut eller läkare. I försäkringen ingår då två besök till fysioterapeut och ett besök till läkare.

Ring 020-44 11 11 för att komma till Råd & vård

Ledare, domare och funktionärer

Ledare, domare och funktionärer är också försäkrade genom Folksam men genom Riksidrottsförbundets (RF) grundförsäkring.

Mer om denna försäkring kan du läsa om här (denna försäkring gäller ej utövare).

Kontakta oss