GDPR

Integritetsskyddspolicy

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. 

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat våra medlemsvillkoren med en integritetsskyddspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här

Till Korpen Stockholms Integritetsskyddspolicy

Övriga dokument

Nedan kan du ladda ner föreningens dokumentation rörande GDPR och personuppgiftshantering.

Laglig grund för hantering av personuppgifter
Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter
Formulär för begäran av registerutdrag
Formulär för begäran av radering

Du kan även läsa mer om idrottsspecifik behandling av personuppgifter i Riksidrottsförbundets uppförandekod. Den hittar du via www.rf.se/personuppgifter

Kontakt

Om du behöver komma i kontakt med oss gällande GDPR och har frågor kring hur vi hanterar personuppgifter.

Jonas Stenberg
jonas.stenberg@korpenstockholm.se
08-699 63 86