Ordförande genom tiderna

1957 Sven Rådefeldt

1963 Börje Beckne

1966 Hans Karlsson

1974 Gunborg Lindberg

1980 Örjan Pettersson

1982 Gunborg Lindberg

1983 Bo Karlsson

1986 Arthur Ragneby

1989 Bo Nilsson

1999 Jan Ericsson

2004 Fredrik Ronell

2006 Mia Grefbäck

2007 Anders Mild

2008 Rolf Sjögren

2010 Monya Axelsson

2016 Malin Fyhr

2019 Mia Grefbäck

2020 Lina Rahm