Föreningsstruktur

Idrottens organisation består av Riksidrottsförbundet, distriktidrottsförbunden (DF), specialidrottsförbunden (SF), specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) och idrottsföreningarna.

I figuren nedan kan du se var just din förening eller idrott hör hemma i strukturen och till vilket SF, SDF eller DF du tillhör.

Du kan gå vidare till de organisationer som har en webbadress genom att klicka på deras respektive länk i figuren.

    Riksidrottsförbundet
   
    Specialidrottsförbund/SF
    Korpen Svenska Motionsidrottsförbund
   
    Specialidrottsdistriktsförbund/SDF
    Korpen Östergötland
   
Förening   Idrott
Korpförening Vadstena Korpförening Vadstena - Korpen