Styrelsen

  Ordförande  
  Lina Rahm  
   
 Kassör   Sekreterare
 Malin Fyhr   Annika Gustavsson
 
     
Ledamot    
Mia Grefbäck Nadja Nilsson Bob Råsten
 
     
Dennis Nyholm   Tobias Mild