Styrelsen

  Ordförande  
  Lina Rahm  
   
 Kassör   Sekreterare
 Malin Fyhr   Annika Gustavsson
 
     
Ledamot    
Mia Grefbäck Monya Axelsson Mats Manfredsson
     
Bob Råsten   Lovisa Runfeldt