Vandringar

Vi har fyra vandringsleder uppsnitslade i vårt område, tre stycken utgår från Skenshyttan och en finns i Sandvik. Stigarna är markerade med orange snitslar med föreningens namn. Stigarna går i skogsterräng på stigar, skogsvägar och över hyggen. Stigarna är lätt kuperade och stenar/rötter finns i sin naturliga form. Stadiga skor/vandringskängor rekommenderas.

På sikt är vår ambition att sätta upp informationsskyltar med QR-koder på historiska platser utefter lederna, i syfte att öka intresset av vår närmiljö/historik.