Så här blir du medlem i Silvbergs Fritidsförening

Så här blir du medlem - via swish 

Medlemsavgiften per kalenderår är 250 kr för personer över 16 år
Medlemsavgiften per kalenderår är 100 kr för personer upp till 16 år

Medlemskap betalas via swish till Silvbergs Fritidsförening 123 530 60 22.
OBS! 
Märk swishen med medlemskap + namn + e-postadress.

Om du vill lägga in någon mer än dig själv ex. ditt barn, gör en person i taget. 
Om du inte har Swish, kontakta vår kassör Christer 070- 640 14 40, så hjälper han dig vidare. 

Som medlem har du rätt att:

  • delta i föreningens aktiviteter och sammankomster
  • bli delaktig och rösta på föreningens årsmöte
  • ta del av föreningens medlemserbjudanden och aktiviteter
  • få information om, och ge förslag till, föreningens verksamhet
  • nyttja Korpens olycksfallsförsäkring vid eventuell skada under en aktivitet anordnad av Silvbergs Fritidsförening.