Styrelsen informerar

Styrelsen vill informera om de långtgående planerna inom föreningen.

Träningsverket

Träningsverket är långt gånget med mycket träningsredskap redan på plats. Nästa större insats är att göra i ordning bastu och tillhörande brygga vid Dammsjön, Skenshyttan. Vi planerar att sätta ihop en arbetsgrupp för detta, vidare info kommer!

Leder för mountainbike

Mountainbike är en snabbt växande sport och fritidsaktivitet i Sverige. Vi planerar för leder kring Ulvshyttans herrgård och Romme stugby. Projektet är i ett tidigt stadium där det mest handlar om att ordna tillstånd och avtal.

 

Discgolf bana

Discgolf är en snabbt växande sport och fritidsaktivitet i Sverige. Vi planerar för en 9-håls bana vid Ulvshyttans herrgård.  Projektet är i ett tidigt stadium där det mest handlar om att ordna tillstånd och avtal.