Om oss

Silvbergs Fritidsförening

Är en ideell förening som har som ändamål att bedriva aktiviteter och skapa aktivitetsytor som främjar gemenskap och fysisk hälsa för barn och vuxna i Silvbergs socken.
Silvbergs Fritidsförening bildades i mars 2021 och är politiskt- och religiöst obunden. 
Silvbergs Fritidsförening har sin verksamhet i Säters kommun, och är medlemmar i Korpen och tillhör RF-SISU Dalarna. 

Verksamhetsidé

Silvbergs Fritidsförening skapar aktiviteter som gör det enkelt för människorna i socknen att ha kul tillsammans! Medlemmarna ska känna glädje och gemenskap samt ha möjlighet att påverka sin hälsa positivt.

Värdegrund 

Alla ska känna sig välkomna! Bra bemötande är viktigt!

Vill du veta mer?