Om oss

Silvbergs Fritidsförening

Är en ideell förening som har som ändamål att bedriva aktiviteter och skapa aktivitetsytor som främjar gemenskap och fysisk hälsa för barn och vuxna i Silvbergs socken.
Silvbergs Fritidsförening bildades i mars 2021 och är politiskt- och religiöst obunden. 
Silvbergs Fritidsförening har sin verksamhet i Säters kommun, och är medlemmar i Korpen och tillhör RF-SISU Dalarna. 

Verksamhetsidé

Silvbergs Fritidsförening skapar aktiviteter som gör det enkelt för människorna i socknen att ha kul tillsammans! Medlemmarna ska känna glädje och gemenskap samt ha möjlighet att påverka sin hälsa positivt.

Värdegrund 

Alla ska känna sig välkomna! Bra bemötande är viktigt!

Medlemskap - årsavgift

Medlemsavgiften per kalenderår är 250 kr för personer över 16 år
Medlemsavgiften per kalenderår är 100 kr för personer upp till 16 år

Som medlem har du rätt att:

  • delta i föreningens aktiviteter och sammankomster
  • bli delaktig och rösta på föreningens årsmöte
  • ta del av föreningens medlemserbjudanden och aktiviteter
  • få information om, och ge förslag till, föreningens verksamhet
  • nyttja Korpens olycksfallsförsäkring vid eventuell skada under en aktivitet anordnad av Silvbergs Fritidsförening. 

Så här blir du medlem - via swish 

Medlemskap betalas via swish till Silvbergs Fritidsförening 123 530 60 22.
OBS! 
Märk swishen med medlemskap + namn + e-postadress.


Om du vill lägga in någon mer än dig själv ex. ditt barn, gör en person i taget. 
Om du inte har Swish, kontakta vår kassör Christer 070- 640 14 40, så hjälper han dig vidare. 

Olycksfallsförsäkring - medlem

Genom medlemskapet i föreningen är du olycksfallsförsäkrad när du deltar i ledarledd verksamhet, öppna arrangemang eller regelbunden återkommande verksamhet i föreningen. Medlemmarna försäkrade via Folksam - läs mer:
Idrottsförsäkring Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet - Folksam

Vill du veta mer?