Olycksfallsförsäkring

Genom medlemskapet i föreningen är du olycksfallsförsäkrad när du deltar i ledarledd verksamhet, öppna arrangemang eller regelbunden återkommande verksamhet i föreningen.
Medlemmarna är försäkrade via Folksam