Korpen informerar om coronaviruset

*Uppdaterad 2020-12-09 09:00

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet följer utvecklingen kring coronaviruset via de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter kontinuerligt uppdaterar. Här hittar du länkar för att följa utvecklingen.

Träning på ett smittsäkert sätt tillåts för alla (2020-12-09)
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat föreskrifter och nationella allmänna råd som träder i kraft den 14 december. Träning under smittsäkra former och om möjligt utomhus tillåts nu även för de som är 16 år och äldre.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida.

Regeringen vill sänka deltagargränsen för allmänna sammankomster (2020-11-16)
Regeringen vill sänka deltagargränsen för allmänna sammankomster från 50 till åtta personer. Förslaget är på remiss, där RF kommer svara för idrotten, och är tänkt att börja gälla den 24 november. I ett första läge kommer skärpningen ligga kvar i en månad. Samtidigt slopas undantaget som gällt för sportanläggningar med sittande publik på 300 sittande gäster.

Flera regioner skärper de allmänna råden (2020-11-12)
Med anledning av att smittspridningen av coronaviruset åter ökar har nu mer än hälften av Sveriges regioner valt att skärpa de allmänna råden. För närvarande har Uppsala, Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Östergötland, Örebro, Halland, Kalmar, Västerbotten, Norrbotten, Jönköping, Blekinge (på eget bevåg), Dalarna, Gotland, Värmland och Västmanland län beslutat att införa hårdare allmänna råd.

Det här påverkar bland annat Korpens motionsidrott. Vi uppmanar därför våra medlemmar och föreningar att ta del av respektive regioners allmänna råd för det som påverkar idrottandet. Givetvis följer vi också Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om lokala allmänna råd.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida om hur de allmänna råden påverkar idrotten. 


Förslag på förlängt stöd och lättnader för publika arrangemang
Den 21 augusti presenterade regeringen ett förslag på förlängt stöd till idrottsrörelsen på en miljard kronor för resten av 2020. Man snabbremitterade dessutom ett förslag om undantag av ordningslagen för idrott och kultur. 

Sedan den 14 juni kan tävlingar och matcher för seniorer bedrivas igen förutsatt att Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning kan uppfyllas.

Läs mer på rf.se

Folkhälsomyndighetens hemsida

Lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19 (2020-10-22)

Från och med den 19 oktober 2020 finns en möjlighet att införa lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten får, efter samråd med smittskyddsläkaren, besluta om ett eller flera allmänna råd för en region eller en del av en region. Information om detta samt påverkan på idrotten hittar du på Riksidrottsförbundets samt Folkhälsomyndighetens webbplatser:

Om lokala allmänna råd på rf.se

Om lokala allmänna råd på folkhalsomyndigheten.se

Vanliga frågor om coronavirus och idrott
Coronaviruset påverkar idrottsrörelsen på många olika sätt. Här svarar RF på några vanliga frågor om coronaviruset och idrotten.

korpenintern.se hittar du mer information om hur Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet hanterar coronaviruset. 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer angående idrottsaktiviteter
Folkhälsomyndigheten har kommit med förtydligande rekommendationer för idrott. Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra.

Var hittar vi mer information?
På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta svar på många frågor som rör coronaviruset. Där finns uppdaterad riskbedömning av smitta och vad du själv kan tänka på – allmänna riktlinjer för att förhindra smittspridning.

Krisinformation.se hittar du samlad krisinformation från Sveriges myndigheter riktad till allmänheten.

Även 1177 Vårdguiden har information om när du bör kontakta sjukvården för en bedömning.

Vi följer även Utrikesdepartementets reseinformation.

Har du frågor om Covid-19 ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. Var därför uppmärksam på ifall rekommendationerna förändras via Folkhälsomyndighetens hemsida

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

  • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.

  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

  • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.

  • Res bara om det är nödvändigt.
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Råden gäller fram till 31 december 2020.

Kom i form med Korpen.
Hitta din motion.
;