Korpen informerar om coronaviruset

Coronaviruset påverkar idrottsrörelsen på många olika sätt. Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet följer utvecklingen kring coronaviruset via de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter kontinuerligt uppdaterar. På Riksidrottsförbundets hemsida uppdateras det löpandes med information om covid-19 och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Vanliga frågor om coronavirus och idrott
På Riksidrottsförbundets hemsida finns en FAQ med vanliga frågor om coronaviruset och idrottsrörelsen.

korpenintern.se hittar du mer information om hur Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet hanterar coronaviruset. 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer angående idrottsaktiviteter
Folkhälsomyndigheten har kommit med förtydligande rekommendationer för idrott. Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra.

Var hittar vi mer information?
På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta svar på många frågor som rör coronaviruset. Där finns uppdaterad riskbedömning av smitta och vad du själv kan tänka på – allmänna riktlinjer för att förhindra smittspridning.

Krisinformation.se hittar du samlad krisinformation från Sveriges myndigheter riktad till allmänheten.

Även 1177 Vårdguiden har information om när du bör kontakta sjukvården för en bedömning.

Vi följer även Utrikesdepartementets reseinformation.

Har du frågor om Covid-19 ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. Var därför uppmärksam på ifall rekommendationerna förändras via Folkhälsomyndighetens hemsida

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

  • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.

  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

  • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.

  • Res bara om det är nödvändigt.

  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.
Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.