Tävlingsbestämmelser fotboll

Reviderade 20221130

Spelregler för 7-mannafotboll i Korpen Göteborgs Motionsidrottsförening

Matchernas spelas efter Svenska Fotbollförbundets officiella tävlingsbestämmelser och reglemente för 11-mannafotboll, med följande undantag och förtydligande i regler Korpfotboll 2023 och tävlingsbestämmelser 2023.

Dessa tävlingsbestämmelser och regler gäller inom Korpen Göteborgs Motionsidrottsförening (nedan kallat Korpen Göteborg).

Medlemskap - personligt

För att få delta i en aktivitet som är arrangerad av Korpen Göteborg krävs ett giltigt personligt medlemskap. Medlemskapet kostar 100 kr och köps via Korpens IT-system (nedan kallat KIT). Medlemskapet löper i 12 månader från det medlemskapet skapas.

Ålder

Samtliga fotbollsspelare i Korpen Göteborg ska vara minst 15 år fyllda för att delta.

Försäkring

Medlemsavgiften inkluderar en försäkring hos Folksam. För att försäkringen ska gälla är det ett krav att du som spelare registrerar dig som medlem i Korpen Göteborg. Läs mer om försäkringen

Spelarregistrering och laguppställning

Samtliga spelare måste vara registrerade för det lag de representerar för att få delta i match. Spelarna måste också vara uppsatta på laguppställningen för den aktuella matchen. Lagledaren ansvarar för att bjuda in spelare till sitt lag och skall registrera spelarna i laguppställningen till varje match. Detta görs via KIT. Varje lag skall ha två lagledare uppsatta som kontaktpersoner för laget.
Domaren/Korpen kansli kontrollerar innan match att laguppställningen är ifylld och att den innehåller tillräckligt många personer för att laget ska kunna spela matchen. Inga matcher startar om inte laguppställning är ifylld med spelare.

Obegränsat antal avbytare får användas så länge de finns med i laguppställningen.

Ändringar/tillägg av spelare får ske när som helst under pågående säsong men en ny spelare måste registreras i laget innan denne deltar i match.

Matchboll

Båda lagen ansvarar för att ha med matchboll. Det bör också finnas reservboll om matchbollen går sönder eller skjuts bort. Lagen tar med egna bollar för eventuell uppvärmning.

Resultatrapportering

Ansvariga ledare i hemmalaget ansvarar att slutresultatet blir registrerat i IT systemet KIT direkt efter spelad match.

Walkover

Om ditt lag inte kan spela en match skall detta meddelas senast kl.12 samma speldag. Om besked meddelas efter kl.12 bestämmer motståndarlaget om det blir omspel eller vinst på WO. Blir laget tvungen att lämna walkover ska detta meddelas i god tid till kansliet och motståndarlaget. Detta görs via telefon/sms/mail.

Ett lag kan lämna två walkover under en säsong. Om laget lämnar walkover en tredje gång tas laget normalt sett bort från fortsatt spel vilket leder till lagets alla resultat annulleras och tabellen räknas om. Det är dock alltid tävlingsledningen som tar beslut om eventuell uteslutning av lag.

Försenad matchstart

Är något av lagen försenade ska domaren förkorta speltiden. Efter 10 minuter har domaren rätt att tilldöma seger på walkover för det lag som finns på plats.

Utebliven domare

Om domare inte finns på plats till matchstart ska matchen spelas ändå. Om någon utomstående ej kan tänka sig att döma matchen ska en domare från något av lagen utses. Förslagsvis delas domaruppdraget upp så att ena laget dömer halva matchen och det andra laget dömer andra halvan.

Försenad domare

Har en annan domare påbörjat att döma matchen har domaren rätt att döma klart den. Har matchen börjat spelas utan domare är det upp till lagen att bestämma om de vill att domaren tar över eller om de vill spela vidare utan domare.

Fair Play

Korpen Göteborg jobbar aktivt med Fair Play. Vi är en idrottsförening för motion och välbefinnande och detta ska genomsyra all vår verksamhet – från träningar till seriespel och cuper.

Inför alla matcher i våra idrotter samlar domaren/domarna samtliga spelare och pratar lite kort om vad som gäller på planen. Sedan hälsar spelarna på varandra. Vi har nolltolerans mot svordomar, könsord, hot etc. Följande bestraffas med grov utvisning:

 • Att skrika könsord riktade mot spelare, ledare, domare eller publik (ej riktat könsord bestraffas med lindrig utvisning)
 • Att använda kränkande ord mot spelare, ledare, domare eller publik
 • Att skrika svordomar riktade mot spelare, ledare, domare eller publik
 • Att använda smädelser eller hot riktade mot spelare, ledare, domare eller publik

Läs mer om Fair Play

Bedömningsnämnden

Vid grova förseelser i Korpen Göteborgs aktiviteter tar bedömningsnämnden beslut om eventuell påföljd/bestraffning. Bedömningsnämnden hanterar även alla tävlingsärenden inom föreningen. Bedömningsnämndens beslut kan överklagas till Korpidrottsnämnden, detta måste ske skriftligen senast tre veckor efter att beslutet fattats. Läs mer här.

Grova förseelser

Vid rött kort/grovt matchstraff/matchstraff 3 får laget ej ersätta den utvisade spelaren/ledaren som å sin sida ej får vistas vid planen utan måste lämna spelplatsen. Ett lag kan drabbas av röda kort/grova matchstraff såväl före som efter matchen. Domaren har med andra ord rätt att anmäla händelser som inträffar från det att laget anländer till arenan tills dess att de lämnar densamma. Allt för att stävja dåligt uppförande och t.ex. hot mot domare eller motståndare.

Avbruten match p.g.a. yttre omständigheter

Det är domaren som tar beslut gällande om matchen behöver avbrytas på grund av t.ex. vattensjuk plan, åska eller att belysningen slocknar.

 • om matchen avbryts när mindre än 2/3 av matchen har spelats blir det omspel.
 • om matchen avbryts när mer än 2/3 har spelats spikas resultatet som slutresultat.

Det är Korpen Göteborg som tar det definitiva beslutet angående omspel/slutresultat. Vid avbruten match p.g.a. osportsligt uppförande av ena eller bägge lagen tar bedömningsnämndens beslut gällande resultat.

Lag som lämnar planen

Lämnar ett lag planen innan matchen är färdigspelad förlorar de matchen på walkover.

Lag som utgår

När ett lag utgår/utesluts ur en serie annulleras lagets resultat och tabellen räknas om.

Protest

Protest skall mailas till Korpen Göteborg senast 72 timmar efter spelad match och innehålla de skäl som den grundar sig på. En administrationsavgift om 500 kr tas ut vid inlämnad protest. Om protesten bifalles avskrivs administrationsavgiften. Alla inkomna protester behandlas av Korpen Göteborgs bedömningsnämnd.

Matchflytt

Om ditt lag inte kan spela en match skall detta meddelas senast kl.12 till kansliet och motståndarlaget. Korpen Göteborg meddelar lagen ny matchdag och tid vilket skall godkännas av bägge lagen.

En annan möjlighet är att själva hyra plantid via Idrottsförvaltningen eller privat aktör. Observera att alla berörda lag måste godkänna matchflytten. Kom ihåg att meddela Korpen Göteborgs kansli vid eventuell matchflytt. En flyttad match får ej spelas efter sista ordinarie omgång.

Bangers, bengaler och annan pyroteknik

Bangers/knallskott och bengaler är förbjudna på idrottsevenemang, så även i Korpen Göteborg. Bedömningsnämnden tar beslut om lagen eller lagens supportrar har misskött sig.

Supportrar

Laget är ansvarigt för sitt lags supportrar. Domaren har rätt att avvisa supportrar och ledare från planen/hallen. Bedömningsnämnden tar beslut om ett lags supportrar har misskött sig.

Otillåtna lagnamn

Korpen Göteborg förbehåller sig rätten att neka lagnamn som ej är förenliga med Korpens värdegrund.

Alkohol- och rökförbud

Alkoholförtäring och rökning är förbjuden innan och under match samt på planen/idrottsplatsen/i idrottshallen. Domaren har rätt att avvisa spelare som är påverkade av alkohol eller narkotika.

Tabeller

Dessa faktorer lagens avgör placering i tabellen:

 1. Poäng
 2. Målskillnad
 3. Gjorda mål
 4. Antal vinster
 5. Inbördes möten