Korpen Piteå är en idrottsförening

Vårt hjärta klappar för våra medlemmar

För att kunna delta i våra aktiviteter behöver du vara medlem i vår förening.
Medlem blir du genom att betala ditt medlemskap i receptionen.
I medlemskapet ingår försäkring om du skulle skada dig vid något träningstillfälle.

Medlemskapet erbjuder också en gemenskap och ett sammanhang där du möter andra med samma intressen som dig själv - du blir en del av svensk idrottsrörelse.

Som medlem kan du ta del av vad Korpen erbjuder, och du har också möjlighet att påverka och ta ansvar för Korpens framtida utveckling.

Som medlem i föreningen har du möjlighet att delta på årsmötet som är en gång per år, oftast i februari/mars.

Medlemskap i Korpen Piteå är 200 kr/år.


Korpen Piteås personuppgiftsbehandling

Korpen Piteå behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag och den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig. 

Korpen Piteå är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Korpen Piteå genom att kontakta oss på info@korpenpitea.se. Medlemskapet i Korpen Piteå är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men Korpen Piteå behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. 

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, foto, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Korpen Piteå är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Korpen Piteå har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag. 

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen och skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Korpen Piteå ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Korpen Piteås IT-system. Dina personuppgifter kan också, i begränsad omfattning, komma att lämnas ut till andra samarbetspartners till Korpen Piteå samarbetar för nödvändig behandling för Korpen Piteås räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina personuppgifter till Cardskipper AB för utskick av medlemsnyheter och erbjudanden. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. 

Lagringstiden

Korpen Piteå behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap hos oss upphört raderas dina personuppgifter. Korpen Piteå kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag. 

Dina rättigheter

Genom att du har godkänt Korpen Piteås medlemsvillkor bekräftar du att du accepterar vår personuppgiftsbehandling.

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till de personuppgifter som handlar om dig. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. 

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@korpenpitea.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på info@korpenpitea.se och begära att vi stoppar utskicken. 

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter.

Kontakta oss då gärna på info@korpenpitea.se.

Med vänliga hälsningar

Korpen Piteå