Vi på Korpen Piteå strävar efter en trivsam och skön stämning på vår träningsanläggning

  • Ytterskorna tar vi av oss i receptionen och ställer upp dem i skostället

  • Alla bär träningskläder på över- och underkropp

  • Återställ utrustningen till sin plats när du är klar med träningen

  • Av säkerhetsskäl får barn inte vistas i träningslokalen. Det är okej att de är i Barnrummet eller sitter i sofforna utanför gruppträningssalarna. 

  • Barnkurser, förälder följer in och hämtar barnet från salen.

  • Vi arbetar för en dopningsfri miljö, all form av doping är otillåten

  • Fotografera/filma aldrig någon annan utan deras tillåtelse. Om du fotograferar/filmar dig själv, tänk även på att det kan finnas folk i bakgrunden. 

  • Endast medlemmar med träningskort får uppehålla sig på anläggningen.


Vi hoppas att du ska trivas hos oss!

Styrelse, personal och instruktörer på Korpen Piteå