Vi på Korpen Piteå strävar efter en trivsam och skön stämning på vår träningsanläggning

 • Ytterskorna tar vi av oss i receptionen och ställer upp dem i skostället

 • Alla bär träningskläder på över- och underkropp

 • Återställ utrustningen till sin plats när du är klar med träningen

 • Av säkerhetsskäl får barn inte vistas i träningslokalen. Det är okej att de är i Barnrummet eller sitter i sofforna utanför gruppträningssalarna. 

 • Barnkurser, förälder följer in och hämtar barnet från salen.

 • Vi arbetar för en dopningsfri miljö, all form av doping är otillåten

 • Fotografera/filma aldrig någon annan utan deras tillåtelse. Om du fotograferar/filmar dig själv, tänk även på att det kan finnas folk i bakgrunden. 

 • Endast medlemmar med träningskort får uppehålla sig på anläggningen.

 • Om medlem släpper in ej behörig person som ej har aktivt medlemskap med aktivt träningskort blir medlem avstängd 1 månad samt får en skuld på 1000 kr som ska betalas innan medlem kan börja om att träna igen. 
  Lokalen är filmövervakad, vi går igenom filmerna kontinuerligt 


Vi hoppas att du ska trivas hos oss!

Styrelse, personal och instruktörer på Korpen Piteå