Träna 04.00-23.00 alla dagar året om

Det gör att träningen blir ännu mer tillgänglig - för din skull!

Ditt träningskort kan vi ladda så det fungerar som ett passerkort/kodkort till anläggningen. På så sätt kan du träna alla dagar under året mellan 04:00-23:00.
Sista inpasseringen in till anläggningen är 22:15
Larmet startar kl. 23:00. Startar du larmet så blir du skyldig 1200 kr.

Du får välja en 4-siffrig kod som kopplas till ditt träningskort. Alla medlemmar som kommer för att träna under obemannad tid måste registrera sitt egna kort och slå in sin 4-siffriga kod.

Du får inte släppa in någon annan på ditt kort. Alla måste registrera sig. Om du släpper in någon som ej har ett aktivt medlemskap och aktivt träningskort så blir du avstängd under 1 månad samt får du en skuld på 1000 kr som du ska betala innan du kan böra om att träna.
Den person som släppts in avvisas från anläggningen och betalar 120 kr. 

Oannonserade kontroller kan förekomma.
Lokalen videoövervakas och vi går kontinuerligt igenom filmerna.  

Barn mellan 0-11 år får vistas på anvisad plats i målsmans sällskap

Passerkort/kodkort kan kopplas till alla träningskort förutom engångsträning och Tonårskort.