Säkerhet på Korpen


  • Förstahjälpen förband finns utanför handikapptoaletten i passagen in mot omklädningsrummen

  • Vår träningsanläggning är utrustad med en hjärtstartare som finns placerad utanför handikapptoaletten i passagen in mot omklädningsrummen. 

  • Brandsläckare finns på strategiska platser

  • Tydligt markerade nödutgångar och utrymmningsvägar vid brand