Drogpolicy för Korpen Vindeln

 

Föreningen ska arbeta för god social gemenskap och kamratskap i en trivsam miljö. Detta ska återspeglas i föreningens verksamhet i alla avseenden.

Vi är medvetna om hur viktigt det är med goda förebilder i dagens samhälle och där spelar föreningens instruktörer en stor roll. Vi ska föregå med gott exempel i agerandet mot andra, både fysiskt och verbalt i alla våra aktiviteter. Detta gäller både ungdomar och vuxna.

- Våra motionsaktiviteter ska vara drogfria, det gäller både instruktörer och deltagare

- Aktiviteter för barn och ungdomar ska vara fria från tobak och alkohol

- Doping och narkotika ska inte förekomma i föreningens verksamhet

 

Föreningens styrelse ska vid behov tillhandahålla utbildning för instruktörerna samt styrelsen om drogrelaterade frågor, allt eftersom situationen i samhället förändras.

Vi ska synliggöra problemet ifall det skulle uppstå någonstans inom vårt verksamhetsområde.

 

Vindeln 2023-09-23

Malin Näslund

Ordförande, Korpen Vindeln