Att vara medlem i Korpen


För att kunna träna med Korpen måste du vara medlem. Medlem blir du genom att betala in en medlemsavgift till din Korpförening. Du måste då uppge ditt fullständiga personnummer, detta för att Riksidrottsförbundet och Korpen ska kunna registrera er som medlemmar i Svensk Idrott.

I medlemskapet ingår en försäkring om du skulle skada dig vid något träningstillfälle. Medlemskapet erbjuder också en gemenskap och ett sammanhang där du möter andra med samma intressen som dig själv- du blir en del av svensk idrottsrörelse. Som medlem kan du ta del av vad Korpen erbjuder, och du har också möjlighet att påverka och ta ansvar för Korpens framtida utveckling.

 

Bli medlem
Du köper ditt medlemskap i Korpen Vindeln via vårt bokningssystem Zoezi. Medlemskapet gäller från 1/8 till 31/7.