Verksamhetsplan 2019/2020

1. Inledning/Bakgrund om verksamheten
Korpen Vindeln bildades i januari 1979 och har sitt säte i Vindelns kommun, med 5436 invånare i Västerbotten. Under 2018/2019 var vi 164 medlemmar.

Våra gruppträningsaktiviteter är RPM-spinning, Bodypump, Dansmix, PuSt-passet, Medelgympa, Linedance samt Barngympa. Yoga kommer att dyka upp vissa veckor under året. En ny aktivitet som Korpen Vindeln startar är Pickleball - en aktivitet för hela familjen. Aktiviteterna riktar sig till deltagare, alltifrån ca 3 år och över 80 års ålder. Aktiviteterna bedrivs främst på Fritidscentrum.

1.1 Vision

En ledande förening för levande livskvalité

 

1.2 Verksamhetsidé

Korpen Vindeln erbjuder uppmuntrande och inspirerande aktiviteter, som väcker nyfikenhet till rörelse och glädje för och kropp. Du platsar!


1.3 Kärnvärde
Glädjefyllt

Gemenskap, att bli sedd och känna sig välkommen är viktigt för oss, då vi vill vara en social verksamhet. I vår verksamhet ska man ha roligt, bli tillfredsställd och utmanad. Vi främjar öppenhet mellan föreningen och medlemmen.

Respektfullt

Vi respekterar våra olikheter och våra styrdokument

Representativt

Vi är en trovärdig förening med högt engagemang. Vi kommer förberedda till vårt uppdrag och innehar de profilkläder som efterfrågas. När vi företräder föreningen visar vi ett professionellt förhållningssätt.


2. Organisation
Organisationsstrukturen 2.1
Gruppernas ansvar och arbetsuppgifter 2.2
Styrelsen har olika uppdrag och under "Om Oss" kan du läsa vilka uppdrag styrelsen har.

2. 3 Styrelse
Ansvar och arbetsuppgifter, befogenheter

Styrelsen är föreningens beslutande organ, när inte årsmötet är samlat. Styrelsen ska verkställa årsmötesbeslut samt ansvara för föreningens löpande verksamhet. Vi ska tillvarata medlemmarnas intressen och besörja andra angelägenheter, enligt föreningsstadgarna. Det åligger styrelsen särskilt att:

tillse att föreningen följer gällande lagar och att bindande regler iakttas

- verkställa, av årsmötet, fattade beslut

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

- ansvara för och förvalta föreningens medel

- tillställa revisorerna räkenskaper m.m.

- förbereda årsmöte

 

Kläder:

Fortsätta jobba med profilkläder och hitta rätt saker för vår verksamhet

2019-2022

- öka antalet medlemmar till 200st

- genomföra en träningsresa för våra instruktörer som är intresserade

- minst en manlig instruktör

- en ny träningsform från Les Mills

 

3. Verksamheten
Verksamhetsområde och målsättningar

Verksamheten 2019-2020

- se till att vi har alla fysiska kapaciteter såsom styrka, kondition, balans, rörlighet och koordination i träningsschemat och försöka se till att det finns utbud för alla åldrar.

- skapa ett attraktivt träningsschema som passar medlemmars önskemål

- jobba med integration och ungdomar

- öka antalet manliga och unga deltagare

 

3.1 Arrangemang, interna och externa
Gruppträning ska arbeta för att leverera ett varierat träningsutbud med olika passnivåer och gruppträningsformer. Våra medlemmars upplevelse av träning ska bli så glädjefull och inspirerande som möjligt. Våra instruktörer ska leverera rätt kvalité för att motivera och utveckla dig i din träning. Vi ska hela tiden förnya och utveckla våra träningsformer samt möjliggöra nya träningspass för att träningsutbudet ska bli så brett och attraktivt som möjligt i Vindeln.

Vi ska arrangera olika event för att locka nya medlemmar till våra gruppträningsverksamheter. Vi anordnar 1-2 träningsmarathon/år. Vi vill även utmana våra befintliga medlemmar till att höja målet med sin träning.

Korpenloppet vill vi göra till ett årligt återkommande arrangemang i samband med nationaldagen. Olika arrangemang har även, för orten, ett attraktionshöjande värde:

”Här händer det trevliga saker i ett hälsofrämjande perspektiv!”

Mål för arrangemang, interna och externa:

- planera och genomföra ledarträff 1 gång per termin

- följa upp gruppträningspassens lönsamhet

- göra Korpenloppet till ett återkommande arrangemang

Ev utöka vårterminen med några veckors uteträning

 

3.11 Instruktörer och utbildning
Utbildning ska verka för att ge ledare möjlighet att vidareutbilda sig och på så sätt skapa en bättre och mer attraktiv verksamhet.

Mål för utbildningsverksamheten:

-matcha utbildningstrender mot instruktörsutbildningar

-prioritera rätt utbildning för gruppträning

- se till att inspirera våra ledare genom att de kan ansöka om ett

inspirationsbidrag så vi tillsammans kan utveckla vår verksamhet

 

3.12 Material/Service
Material/Service ska arbeta med att underhålla, reparera och införskaffa material till verksamheten. Vi ska tillhandahålla service av befintlig träningsutrustning som finns i respektive gruppträningslokal.

Mål för Material/ Service:

- att hålla sig uppdaterad med Gruppträningen, angående nyheter på

- träningsmarknaden gällande ny teknologi och nytt material

 

3.2 Marknadsföring
Marknadsföring ska arbeta med att skapa attraktionskraft för vårt utbud av aktiviteter. Vår verksamhet ska synliggöras och våra Korpenvärden ska konkretiseras för att skapa ett högre medlemsvärde. Medlemsrelationerna ska säkerställas, så att dina förväntningar infrias. Marknadsföring ska ta fram erbjudanden som möter behoven, utmaningarna och skapar medlemsvärde. Vi ska positionera vårt utbud på marknaden genom en tydlig Korpenprofil, som känns modern, fräsch och tidsenlig.

Mål för marknadsföring:

- att hålla hemsidan, Facebook och Instagram uppdaterad med aktuell information.

- att dokumentera events - fotografera aktiviteter