Korpens stadgar


Korpen är en demokratisk organisation. Det skiljer oss från många andra som arbetar med hälsa, motion och friskvård. I Korpen får du vara med och bestämma! Stadgarna har medlemmarna tillsammans bestämt vad de ska innehålla. Stadgarna utgör själva grunden som styr våra former för hur vi möts och fattar beslut i Korpen.