Korpen är med i forskningssamarbete för utveckling av civilsamhället

Med hjälp av bred samverkan med bland annat idrottsrörelsen kommer Centrum för civilsamhällesforskning under sex år genomföra ett forskningsprojekt. Samarbetet skapar väsentligt förbättrade förutsättningar att genomföra forskningsstudier om det svenska civila samhället.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är ett av de nio idrottsförbund som tillsammans med Riksidrottsförbundet ingår i forskningssamarbetet. Dessutom medverkar Röda Korset, Rädda Barnen, Sveriges stadsmissioner och Ersta Diakoni.  

Från och med 2022 och fram till 2027 ska samarbetet utveckla en mängd studier, både stora och små, där idrottens framtidsfrågor ligger i fokus. Ett högaktuellt tema är samspelet mellan professionalisering, kommersialisering och ideellt engagemang.

­­– Det här breda samarbetet ger oss en unik möjlighet att bidra till en förstärkning och utveckling av det svenska civilsamhället, säger Eva Bjernudd, generalsekreterare för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Det är en självklarhet att vår verksamhet ska bidra till en positiv samhällsförändring. Att med långsiktighet göra den förflyttningen med forskningen i ryggen och tillsammans med andra viktiga aktörer är något som Korpen helhjärtat vill bidra till.

Centrum för civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiölds högskola vill vara en nationell och internationell spjutspets inom civilsamhällesområdet. I det långsiktiga samarbetet kommer högskolan bidra med kunskapsutveckling och spridning. De övriga organisationerna stöttar med kunskapsspridning, forskningsfinansiering och genomförande av studier.  

– ­Vi har stora förväntningar och ser att den här typen av samarbete är oerhört givande, säger Stefan Bergh, generalsekreterare för Riksidrottsförbundet. Vi lär oss mycket av våra samtal och blir en stark resurs när vi reflekterar och agerar tillsammans.

Övriga åtta specialidrottsförbund som deltar i forskningssamarbetet är Svenska Golfförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Simförbundet och Svenska Skidförbundet.

Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.