Idrottsklivet – satsningen för att skapa en meningsfull fritid 

Idrottsklivet är satsningen för att skapa en meningsfull fritid för fler, särskilt barn och unga, och för att stärka idrottsrörelsens närvaro i utsatta områden. Den möjliggörs genom medel från regeringen. Korpen är med i denna satsning i samverkan med Riksidrottsförbundet, elva RF-SISU distrikt samt 13 andra idrottsförbund. Målet är att utmana idrottens traditionella normer och strukturer och rikta resurser dit behovet är som störst.

Genom Idrottsklivet vill Korpen stärka mångfalden i föreningar, både för att fler ska få en meningsfull, aktiv tillvaro och för att bidra till idrottsrörelsens och Korpens utveckling.

– Förutsättningarna för en god hälsa är ojämlika och hälsoklyftorna i samhället ökar. Vi vill vara med och förändra detta, berättar Andrea Davidsson, chef för motionsidrott och projektledare för Idrottsklivet på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

– Att skapa en meningsfull och aktiv tillvaro med ett socialt sammanhang och fysisk aktivitet är en viktig del för att människor ska må bra och känna glädje och gemenskap, fortsätter hon. God hälsa och välbefinnande är också en förutsättning för att klara skolan, arbeta, leva självständigt och bidra till samhällets utveckling.

En viktig framtidsfråga 

Att bli starkare i utsatta områden är en viktig framtidsfråga och något som går i linje med vilka Korpen är och vad motionsidrott handlar om. Det ska vara enkelt för människor att motionera och ha kul tillsammans. Satsningen är tänkt att bidra till att skapa en inkluderande och positiv kraft mot segregation och utanförskap. 

Initialt ingår sex korpföreningar och tolv områden i Idrottsklivet:

Korpen Huddinge-Botkyrka  

  • Botkyrka (Alby, Fittja, Storvreten)
  • Huddinge (Grantorp/Visättra, Vårby)

Korpen Linköping  

  • Skäggetorp

Korpen Norrköping

  • Navesta

Korpen Jönköping

  • Råslätt

Korpen Halmstad

  • Andersberg

Korpen Eskilstuna

  • Lagersberg, Fröslunda och Skiftinge

Korpen kommer även att starta igång ett nätverk för korpföreningar som har eller vill starta upp verksamhet i utsatta områden. 

Långsiktighet, långsiktighet och återigen långsiktighet 

Centralt för satsningen är långsiktighet. Arbetssättet anpassas lokalt efter varje förenings och varje områdes förutsättningar med siktet inställt på att skapa ordinarie verksamhet. Korpen identifierar ett antal nycklar för att lyckas. Det handlar om deltagarstyrd verksamhet, lokal förankring, samverkan med lokala aktörer, låg deltagarkostnad, utbildning av ledare, kreativitet kring idrottsytor samt närhet till aktiviteter.

Idrottsklivet startades upp under hösten 2023 och målsättningen med arbetet som nu påbörjas är att bygga verksamhet och hitta arbetssätt som är hållbara över tid. 

– Att vara en del av den här satsningen innebär inte att vi gör något vid sidan om vår ordinarie verksamhet utan det är en del av vårt långsiktiga arbete för en mer jämlik folkhälsa och för en verksamhet där alla är välkomna, avslutar Andrea. 

Du kan läsa mer på Riksidrottsförbundets hemsida.

Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.