Anslut er förening till Korpen

Att vara medlemsförening i Korpen

Vill ni bilda en idrottsförening eller ansluta er redan existerande förening? Hos Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är alla välkomna som vill driva bredd- och motionsidrott i olika former med glädje och gemenskap som grund. Vi består av föreningar och Nationella Organisationer, vilket är större organisationer eller förbund, som bedriver motionsidrott.

Vår värdegrund kännetecknas av glädje, gemenskap och att alla är välkomna.

Vad får ni ut av att vara medlem?

 • Ni får stöd från förbundskansliet i föreningsutveckling (föreningskunskap, kommunikation, verksamhetsutveckling, ledarskap med mera).

 • Möjlighet att söka ekonomiskt stöd – vilka ekonomiska stöd som går att söka varierar efter beslut från Riksidrottsförbundet, exempelvis stöd för att inkludera fler ungdomar, utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning eller stöd för att utveckla seniorverksamhet (65+).

 • Möjlighet till stöd från RF-SISU i respektive distrikt, såväl personellt som ekonomiskt.

 • Ni kan söka Lokalt aktivitetsstöd (LOK). Det krävs BG eller PG för att vi och Riksidrottsförbundet ska kunna betala ut medel.

 • Ni blir en del av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och idrottsrörelsen som ger möjlighet till nya vänner, gemenskap och möjlighet att påverka. I Korpen har vi årligen eller vartannat år mötesplatser där vi umgås, tränar, fattar beslut och lär av varandra (vi utlovar skrattgaranti). Alla föreningar har rösträtt på förbundsmötet som hålls vartannat år.

 • Försäkringar ingår:
  För ledare
  För deltagare

 • Ni får rabatter och förmåner

Vad krävs för att vara med?

Ni ska vara, eller vilja bilda, en ideell förening med en årsmötesvald styrelse. Alternativt en interimstyrelse som väljs vid bildandemötet och arbetar fram till första årsmötet. Alltså en demokratisk organisation.

Det är viktigt att det i föreningsnamnet framgår att ni sysslar med någon form av rörelse/idrott för att bli godkända av Riksidrottsförbundet.

Ni ska ha stadgar som rimmar med Korpens normalstadgar för korpförening eller annan till Korpen ansluten förening. Kontakta Pär Ånell på förbundskansliet om ni vill snacka stadgar: par.anell@korpen.se

Det ska finnas ett beslut från årsmöte eller extra årsmöte om att söka medlemskap i Korpen. I ansökan (görs nedan) ska det bifogas stadgar samt underskrivet protokoll från mötet där beslutet togs.

När er medlemsansökan har godkänts av oss och Riksidrottsförbundet ska ni också ha era medlemmar i vårt verksamhetssystem KIT.

Kostnaden för att bli medlem är:

 • 500 kr/år för föreningen.
 • 50 kr/medlem och år. Då ingår försäkring som ni kan läsa mer om här.

Frågor?

Pär Ånell
par.anell@korpen.se
08-699 64 25

Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.