Bilda en idrottsförening

Här kan du läsa hur du gör för att bilda en förening i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Det går även att ansluta en redan befintlig förening eller en företagsförening på din arbetsplats genom att skicka in en ansökan tillsammans med föreningens stadgar. Som medlem i Korpen blir ni också en del av Riksidrottsförbundet (RF). 

Hur bildar vi en ny förening?

En ideell förening är bildad när den har en styrelse med minst tre personer och har skrivna och antagna stadgar där ändamålet och namnet på föreningen framgår. En förening som har i sitt ändamål att den ska bedriva motions- eller idrottsverksamhet, har ett idrottsnamn, är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla (eller alla på arbetsplatsen) kan bli medlem i Korpen. Föreningar som ansöker om medlemskap i Korpen ska ange att de har korpidrott som verksamhet. 

Om ni är en redan befintlig förening som vill bli medlem i Korpen eller en nybildad förening som har uppfyllt alla kriterier nedan så ansöker ni om medlemskap i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet här.

Vilken typ av förening är vi? 

I Korpen har vi tre typer av föreningar, enligt stadgarna. Definitionen av dessa ser ni nedan.  

  • Korpförening
    Är en förening som har Korpen eller korpförening i sitt namn och bedriver korpverksamhet. 

  • Annan till Korpen ansluten förening
    Är en förening som saknar Korpen eller korpförening i sitt namn. Det kan vara en idrottsförening med hemvist i flera specialidrottsförbund där korpverksamheten är en del eller en förening som väljer att ha ett annat idrottsnamn är Korpen men bedriver korpverksamhet. 

  • Företagsidrottsförening
    Är en förening på arbetsplatsen som bidrar till rörelseglädje tillsammans med kollegorna genom olika motionsaktiviteter. Korpen finns för företag för att hjälpa dem att skapa en lönsamhet i sitt friskvårdsarbete.

Vad är viktigt att veta när vi blir medlemmar i Korpen?

Med medlemskapet får föreningen rättigheten att använda Korpens namn och varumärke i sin verksamhet. Det medföljer även vissa skyldigheter. Dessa finns listade i våra förbundsstadgar  kapitel 3. En viktig skyldighet som vi vill uppmärksamma lite extra är den att föreningens medlemmar som deltar i korpverksamhet, ska finnas i vårt gemensamma medlemssystem KIT. En annan skyldighet är att föreningen ska använda Korpens varumärke för korpverksamheten. 

Vad kostar föreningens medlemskap i Korpen?

Föreningens medlemsavgift är 500 kr/år. Till det tillkommer en kostnad på 50 kr per år och medlem för försäkring och administration för de medlemmar som deltar i föreningens korpverksamhet.

Hur får vi ett organisationsnummer till vår förening?

En korpförening måste ha ett organisationsnummer. Detta ansöker föreningen om hos Skatteverket. Blankett hittar du här.

Hur blir man som medlem försäkrad i Korpen?

Alla som deltar i Korpens verksamhet ska vara försäkrade. Alla föreningar betalar en avgift på 50 kr per medlem och år för de medlemmar som deltar i korpverksamheten. 

Mot vilka målgrupper vänder sig Korpen?

Alla är välkomna i Korpen! Våra föreningar skapar motionsverksamhet för alla som är 13 år och äldre. Har din förening planerat att även erbjuda barnverksamhet (för barn upp till 12 år) så vill vi att ni även ansluter föreningen till det aktuella specialidrottsförbund där den verksamheten har sin naturliga hemvist.

Hur får vi tag på stadgar?

 Det är mycket att hålla ordning på och lära sig när man driver en förening. Vi har mycket kunskap och erfarenhet och hjälper gärna till! 

Vi vill hjälpa föreningarna så mycket det går och som stöd har Korpen därför tagit fram stadgemallar (normalstadgar). En stadgemall är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Nya idrottsföreningar som bildas liksom gamla föreningar som ska göra en stadgeöversyn kan använda stadgemallen som utgångspunkt för framtagandet av föreningens egna stadgar.

Normalstadgar för annan till Korpen ansluten förening

Normalstadgar för korpförening (alltså för föreningar som heter Korpen eller korpförening)

Vid frågor kontakta:

Pär Ånell
par.anell@korpen.se
08-699 64 25

Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.